Bermen maaien kan op verschillende manieren

Dit item is verlopen op 27-06-2019.

In de gemeente zijn er verschillende soorten bermen met een eigen maaicyclus. Zo staan een aantal bermen in de zomer vol mooie bloemen, terwijl we bij andere bermen de natuur wat meer haar gang laten gaan. Dit jaar gaat aannemer Griekspoor voor ons aan de slag om de bermen te onderhouden.

Het tijdstip van maaien is daarbij van belang. Bloemrijke bermen maaien we pas nadat de bloemen zijn uitgebloed en zaden hebben gemaakt. Zo weten we zeker dat we ook volgend jaar weer mooie bloemrijke bermen hebben. Bij bermen waar we de natuur haar gang laten gaan, wachten we wat langer zodat het gras de tijd krijgt om te groeien. Wat weer goed is voor planten en dieren. Uiteraard houden we hierbij de verkeersveiligheid in de gaten. Op plekken waar het nodig is maaien we extra.

Planning

Hieronder kunt u drie kaarten en een legenda downloaden waarop aangegeven is op welke manier de bermen gemaaid worden en wanneer. De data zijn onder voorbehoud in verband met de weersomstandigheden. De overige bermen op de kaarten (zonder kleur) worden door provincie en waterschappen gemaaid. Niet gekleurde grasstroken/velden binnen de kernen worden door onze eigen buitendienst met een gazonmaaier gemaaid. Dit valt onder het regulier onderhoud.

Top