Baggerwerkzaamheden

Dit item is verlopen op 01-04-2016.

Er worden op diverse locaties baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Loonbedrijf J.M. van Vliet

0172-602597
info@loonbedrijfvanvliet.nl
Uitvoering:  november 2014 t/m begin 2016

Locaties:

 • De Meije
 • Boezemwater bij sluis Ziende
 • Jachthaven Voorwetering
 • Diverse locaties in de Nieuwkoopse Plassen Oost en West
 • Noorden
 • Ringvaart Nieuwkoop
 • Ondieptes in de Voorwetering.

Baggeren De Meije

Loonbedrijf J.M. van Vliet voert in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland baggerwerkzaamheden uit in Nieuwkoop e.o. Een deel hiervan is al uitgevoerd. Vanaf 24 augustus start het baggeren van de Meije weer. Een zuigboot pompt die de bagger via een pijpleiding naar een depot. Het baggerwerk duurt nog tot eind februari 2016. De Meije wordt voor de werkzaamheden niet afgesloten. Wel is het mogelijk dat u enig overlast ervaart door de werkzaamheden.

Gebr. van der Poel B.V.

071-5018263
info@gebrvdpoel.nl
Uitvoering: juni 2015 t/m begin 2016

Locaties:

 • Langeraarseweg ter hoogte van Grote brug
 • Korteraarseweg achter nr. 88 t/m 130
 • Ter Aar diverse locaties
 • Omgeving Reigersbos in Papenveer

Loonbedrijf W.P. de Jong

Contact: Heeft u vragen of meldingen over deze werkzaamheden neem dan contact op met gemeente Nieuwkoop via 14 0172 of info@nieuwkoop.nl
Uitvoering: oktober en november 2015
Locaties: Download hieronder de kaart met de locaties die gebaggerd worden.

Baggeren Noordse Dorpsweg

De Noordse Dorpsweg in Noorden is tijdens de baggerwerkzaamheden een week afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer kan gebruik maken van de route via de Prolkade en de Voorweg. De stremming wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.  

Een deel van de bagger wordt afgevoerd naar het baggerdepot  aan de Electronweg in Nieuwkoop of gaat naar een verwerkingsbedrijf.  Op een groot aantal plaatsen wordt de bagger op de kant gedeponeerd.  Na indroging wordt de bagger bewerkt en de berm opnieuw ingezaaid.

Top