Automatisering bediening Hoekse Aarbrug Ter Aar

Dit item is verlopen op 31-03-2016.

Voordat in april het vaarseizoen begint wordt de bediening van de Hoekse Aarbrug aan de Oostkanaalweg in Ter Aar geautomatiseerd. Dit doen we omdat de bediening vanuit de naastgelegen (provinciale) Papenbrug komt te vervallen.

Voor het automatiseren van de brugbediening moeten er aanpassingen uitgevoerd worden op en nabij de Hoekse Aarbrug. Het systeem wat wordt aangebracht bestaat uit zelfbediening gecombineerd met een automatische sluiting. Bij dit systeem meldt een schipper zichzelf aan bij de brug door op een knop te drukken waardoor de brug open gaat. Na het passeren zal de brug automatisch sluiten.

Vanwege de komende werkzaamheden in februari en maart kan er op bepaalde momenten oponthoud ontstaan op of nabij de brug. Dit geldt voornamelijk voor het vaarverkeer maar kan soms ook gelden voor het landverkeer.

Planning werkzaamheden

  • Maandag 29 februari t/m vrijdag 25 maart: Verkeershinder op Hoekse Aarbrug voor landverkeer
  • Maandag 29 februari t/m vrijdag 25 maart: Hoekse Aarbrug afgesloten voor vaarverkeer
  • Dinsdag 22 maart t/m donderdag 24 maart: Hoekse Aarbrug afgesloten voor landverkeer

Top