Actuele werkzaamheden

 • Conclusie onderzoek waterkwaliteit Meijepark in Nieuwkoop

  De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens de Provincie Zuid-Holland met ingang van 1 mei 2019 een permanent negatief zwemadvies ingesteld voor het Meijepark in Nieuwkoop. We nemen een aantal maatregelen, die de zwemkwaliteit moeten verbeteren.

 • Werkzaamheden De Kuil Noorden

  Aannemer A. van Ooijen & Zn B.V. uit Woerden is in april gestart met werkzaamheden in het oude deel van De Kuil in Noorden. 

 • Afsluiting Simon van Capelweg

  Van maandag 4 mei tot en met woensdag 20 mei is de Simon van Capelweg in Noorden afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • W.Ontzigtstraat in Langeraar afgesloten

  Van 14 t/m 17 april 2020 is de W.Ontzigtstraat in Langeraar afgesloten.

 • Woonrijp maken De Landerij in Langeraar

  Aannemer Bunnik Groep is in maart gestart met het aanbrengen van straatwek en groenvakken in De Landerij in Langeraar. Ook wordt de tijdelijke toegangsweg opnieuw geasfalteerd.

 • Werkzaamheden dorpsplein Noorden

  Dit voorjaar wordt er gewerkt op het dorpsplein in Noorden en het naastgelegen deel van de Simon van Capelweg. Tijdens meerdere bijeenkomsten konden inwoners uit Noorden hun wensen en ideeën voor het Dorpsplein aan ons doorgeven. De verschillende wensen en ideeën zijn onderzocht en verwerkt tot een plan. Dit plan wordt nu uitgevoerd.

 • bestratingswerkzaamheden parkeerterrein aan Essenlaan

  Op maandag 9 maart start aannemer J. van Ingen b.v. met bestratingswerkzaamheden op het parkeerterrein aan de Essenlaan in Ter Aar (nabij Essenlaan 20-24). Het straatwerk is uit elkaar gereden en wordt opgeknapt. De aannemer bestraat een deel van de parkeerplaats opnieuw met de bestaande klinkers. De werkzaamheden duren naar verwachting twee dagen.

 • Afsluiting Zuideinde Nieuwkoop op 4 maart

  Op woensdag 4 maart is het Zuideinde in Nieuwkoop vanaf 09.00 uur afgesloten ter hoogte van de brug bij nummer 23. Op deze plek is de persleiding van het riool kapot en dit moet op korte termijn gerepareerd worden.

 • Onderhoud aan Westveensebrug en Hoekse Aarbrug

  Kleybruggen BV Woerden voert groot onderhoud uit aan vier bruggen in de gemeente. De Grote Brug in Langeraar en de Paradijsbrug in Papenveer zijn klaar en zitten weer goed in de verf.

 • Werkzaamheden Kolfbaan Nieuwkoop

  In de week van 17 februari 2020 start aannemer AW Rijneveld met werkzaamheden aan het straatwerk in een deel van De Kolfbaan in Nieuwkoop. De werkzaamheden duren naar verwachting één week.

 • Werkzaamheden Kievitstraat, Elzenstraat en Meidoornlaan in Nieuwkoop

  Aannemer AW Rijneveld gaat herstraatwerkzaamheden uitvoeren in de Kievitstraat, Elzenstraat en Meidoornlaan in Nieuwkoop.

 • De nieuwe Molenweg

  De Molenweg, beter bekend als de ‘rooie dijk’ tussen Noorden en Zevenhoven wordt opgeknapt. Het fietspad wordt verbreed naar 2,25 meter en bestaat uit betonplaten. Aannemer C. Kamer & Zn B.V verwijdert het huidige pad van asfalt en plaatst de betonplaten.

 • Kappen kastanjeboom Oostkanaalkade

  Op 15 oktober heeft de gemeente Nieuwkoop een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een kastanjeboom.

 • Energiezuinige LED-verlichting in de straten

  We zetten in op duurzame openbare verlichting. In 2015 zijn we gestart met het vervangen van de oude afgeschreven verlichting voor duurzame en energiezuinige LED-verlichting met dimmers. De komende maanden gaan we hier mee verder.    

 • Drempelplateaus Sportlaan in Langeraar

  Op de Sportlaan in Langeraar legt Aannemingsbedrijf J. van Ingen BV op twee plaatsen een drempelplateau aan.

 • Onderhoud Grote Brug in Langeraar

  Kleybruggen BV Woerden voert vanaf 11 november groot onderhoud uit aan de Grote Brug in Langeraar. Dit betekent dat de brug op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur voor al het verkeer (ook fietsers en voetgangers) is afgesloten. Eind november zijn de werkzaamheden klaar. 

 • Veilig op de fiets naar school

  Van 21 oktober tot en met 2 november wordt er gewerkt in het Smidsvuur en de Grendel in Nieuwkoop. Zo maken we de fietsroutes naar school veiliger. 

 • N463: Weekendafsluiting Voorweg in Noorden

  De provincie Zuid-Holland voert van vrijdag 1 november 19.00 uur tot en met maandag 4 november 06.00 uur werkzaamheden uit aan de N463 (Voorweg) in Noorden.

 • Asfaltwerkzaamheden P. van Schravendijkstraat in Ter Aar

  Aannemer Versluys en Zoon voert 18 oktober 2019 werkzaamheden uit in een deel van de P. van Schravendijkstraat in Ter Aar. Aannemer Versluys en Zoon gaat een dun laagje asfalt op het bestaande asfalt aanbrengen Dit doen we om de levensduur van het huidige asfalt te verlengen en om steenverlies te voorkomen.

 • Asfaltwerkzaamheden Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen

  Aannemer Versluys en Zoon voert 17 en 18 oktober 2019 werkzaamheden uit op de Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen. Wij vragen u om deze twee dagen niet te parkeren op de Oude Nieuwveenseweg.

 • Klein asfaltonderhoud op verschillende locaties

  Dit jaar wordt er ook weer klein asfaltonderhoud uitgevoerd op verschillende locaties. Aannemer Versluijs gaat 14 en 15 oktober aan de slag op de Achterweg in Nieuwkoop. 16 oktober is de aannemer in de ochtend aan het werk bij Schoterhoek 2 en Noordereiland in Nieuwveen. De milieustraat is gewoon bereikbaar. In de loop van de ochtend verplaatsen de werkzaamheden zich naar de Kennedylaan in Nieuwkoop.

 • Provincie werkt aan beide bruggen van Zwammerdam

  De Zwammerdamsebrug over de Oude Rijn (Verloostraat) en de Ziendebrug over de Ziende (Buitenkerk) zijn beiden toe aan groot onderhoud. De provincie Zuid-Holland pakt deze bruggen komend najaar gelijktijdig aan. Beide bruggen zijn van 1 tot en met 31 oktober 2019 buiten gebruik voor alle verkeer.

 • Werkzaamheden Kerkweg Ter Aar

  Aannemer Van Velsen start op 1 oktober met de werkzaamheden op de Kerkweg. De bestaande wegverharding wordt opgeknapt en er komt een coating op de kruispunten (verkeersgeel) en kantverharding (orientrood). 

 • Verwijderen van slootvuil uit de Voorwetering

  Begin oktober gaat Griekspoor aan de slag met het verwijderen van slootvuil uit de Voorwetering, echter maken de vele bootjes in het water het lastig om de werkzaamheden uit te voeren.

 • Asfaltwerkzaamheden fietspad Milandweg

  Nu de waterleiding tussen de Oude Meije en de Bosweg is vervangen start aannemersbedrijf Versluys en Zoon bv 30 september met asfaltwerkzaamheden aan het fietspad langs de Milandweg. Tussen Milandweg nummer 74 en de Bosweg gaan we het bestaande fietspad ophogen. De werkzaamheden zullen naar schatting twee weken duren. 

 • 30 september is de Dorpsstraat in Nieuwkoop tijdelijk afgesloten

  Maandag 30 september is de Dorpsstraat in Nieuwkoop ter hoogte van nummer 151 afgesloten i.v.m hijswerkzaamheden tussen 6.30 en 13.00 uur. Het Regthuysplein is bereikbaar via de Kennedylaan. Restaurant Tijsterman is bereikbaar via de Nieuwveenseweg.

 • Molenweg in Zevenhoven tijdelijk afgesloten

  Donderdag 19 en vrijdag 20 september is de Molenweg in Zevenhoven ter hoogte van nummer 3 afgesloten i.v.m filmopnames. Fietsers kunnen omrijden via de Kousweg en op locatie zijn verkeersregelaars aanwezig.

 • Inspectie waterbouwkundige objecten

  Westenberg B.V. voert in september inspecties uit aan waterbouwkundige objecten zoals bruggen, duikers, stuwen en inlaten op diverse plekken in gemeente Nieuwkoop. Deze inspecties worden regelmatig uitgevoerd en geven inzicht in het onderhoud wat nodig is. De inspecties veroorzaken geen verkeershinder.

 • Rode fietsstroken Nieuwveens Jaagpad in Nieuwveen

  In de week van 16 september 2019 start aannemer Track Line B.V. met het aanbrengen van rode fietsstroken en nieuwe belijning op het Nieuwveens Jaagpad in Nieuwveen. Tijdens de werkzaamheden is er ernstige verkeershinder op het Nieuwveens Jaagpad. Het werk duurt twee tot drie weken.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Nieuwkoop

  Op dinsdag 3 september voert Oasen werkzaamheden uit aan de waterleiding ter hoogte van Dorpsstraat 132 in Nieuwkoop. Tijdens deze werkzaamheden is er ernstige verkeershinder.

 • Werkzaamheden Schilkerweg Ter Aar

  Op woensdag 4 en donderdag 5 september voert Oasen werkzaamheden uit aan de waterleiding ter hoogte van Schilkerweg 5B in Ter Aar.

 • Ter Aar rode fietsstroken Oostkanaalweg

  Vanaf maandag 2 september 2019 brengt aannemer Track Line B.V. rode fietsstroken en nieuwe belijning aan op de Oostkanaalweg in Ter Aar. Tijdens de werkzaamheden is er ernstige verkeershinder op de Oostkanaalweg. Het werk duurt twee tot drie weken.

 • Zevenhoven Bodemsanering en herplanting

  Medio augustus starten de werkzaamheden voor de bouw van een twee/kap woning op de Dorpsstraat 109 te Zevenhoven.

 • Nieuwkoop Werkzaamheden kabels en leidingen

  Er wordt in de gemeente regelmatig gewerkt aan kabels en leidingen.

 • Nieuwkoop, Achterweg kabels en leidingen

  Er wordt in de gemeente regelmatig gewerkt aan kabels en leidingen.

 • Langeraar omgeving Van Wassenaerstraat en Baljuwstraat

  Liander en Oasen zijn bezig met boven- en ondergrondse werkzaamheden in de omgeving van de Van Wassenaerstraat en Baljuwstraat in Langeraar.

 • Ter Aar en Nieuwveen, asfalteerwerkzaamheden

  We werken dagelijks aan het beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Regelmatig worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd, meestal gaat het dan om asfalteren of opnieuw bestraten.

 • Bermen maaien kan op verschillende manieren

  In de gemeente zijn er verschillende soorten bermen met een eigen maaicyclus. Zo staan een aantal bermen in de zomer vol mooie bloemen, terwijl we bij andere bermen de natuur wat meer haar gang laten gaan. Dit jaar gaat aannemer Griekspoor voor ons aan de slag om de bermen te onderhouden.

 • Aanleg glasvezel Paradijsweg Ter Aar

  Vanaf 4 juni gaat Spitters aan de slag met het aanleggen van glasvezel op de Paradijsweg in Ter Aar. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met: GlasDraad B.V. telefoonnummer: 0850 – 479 225. 

 • Oude Spoorbaan afgesloten

  Van 3 t/m 7 juni is de Oude Spoorbaan afgesloten.

 • Verkeersregelaars bij betonstort Vomar Ter Aar

  De betonvloeren van de Vomar supermarkt (achter de Intratuin in Ter Aar) worden op dinsdag 28 mei en dinsdag 4 juni gestort.

 • Werkzaamheden: Voorweg in Noorden

  Vanaf 23 mei gaan we aan de slag met het opknappen van het trottoir langs de Voorweg 1 t/m 97 in Noorden. De rijbaan is tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. 

 • Paradijsweg afgesloten

  Dinsdag 21 mei repareert aannemer Zwammerdam Groep het asfalt op de Paradijsweg in Papenveer.

 • Werkzaamheden Simon van Capelweg

  Van 27 mei t/m 29 mei is de Simon van Capelweg in Noorden afgesloten, er wordt gewerkt aan kabels & leidingen en er zijn asfaltwerkzaamheden.

 • Werkzaamheden: Kennedylaan in Nieuwkoop

  Dinsdag 21 en woensdag 22 mei is de Kennedylaan in Nieuwkoop afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Werkzaamheden Liander in Zevenhoven

  Liander gaat in het najaar werken aan het energienet in Zevenhoven. Ter voorbereiding hierop worden er zeventien proefgaten gegraven van ongeveer 60 centimeter breed in het trottoir. Aannemer Van Voskuilen Woudenberg B.V. voert de werkzaamheden uit namens Liander

 • Kruising Elzenstraat/Walnootstraat Ter Aar afgesloten

  Van 29 april tot en met 10 mei is de kruising Elzenstraat/Walnootstraat in Ter Aar afgesloten.

 • Afsluiting Laan der Verwondering

  Loonbedrijf Van Vliet legt van 23 april t/m 10 mei een duiker aan op het Zuidereiland in De Verwondering in Nieuwveen. Dit doen we om een nieuwe te graven watergang te verbinden onder de weg door. Tijdens de werkzaamheden is de Laan der Verwondering afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

 • Kerkpad in Langeraar afgesloten

  Haasnoot Bruggen B.V. voorziet de brug in het Kerkpad tussen Langeraar en Papenveer van een nieuw brugdek. De brug is van 22 april t/m 3 mei afgesloten. Voetgangers en fietsers (afstappen) worden omgeleid via een pontonbrug. Vaarverkeer kan tijdelijk niet onder de brug doorvaren.

 • Achttienkavels afgesloten op 17 april 

  Oasen werkt op woensdag 17 april (tussen 07.00 en 16.00 uur) aan de waterleiding op de Achttienkavels in Ter Aar (tussen de Zevenhovenseweg en N231). Ter hoogte van huisnummer 6 is de Achttienkavels afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. 

 • N207: Groot onderhoud N207 bij Alphen aan den Rijn

  De provincie Zuid-Holland voert tot begin juli 2019 groot onderhoud uit aan de N207 bij Alphen aan den Rijn.

 • Brug naar Grendel afgesloten

  De toegangsbrug naar de Grendel in Nieuwkoop is van maandag 8 april 7.00 uur tot woensdag 10 april 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer, ook voor voetgangers. Aannemer Schouls BV werkt dan aan de brug. Het paaltje bij de Rietkam halen we weg tijdens de werkzaamheden, zodat de wijk bereikbaar blijft.

 • Langeraar, Langeraarseweg en Van Wassenaerstraat

  De komende periode wordt er in Langeraar op diverse plekken gewerkt.

 • Werkzaamheden Hollandsekade in Woerdense Verlaat

  Op 26 en 27 maart voert Strukton werkzaamheden aan het asfalt uit op het fietspad van de Hollandsekade in Woerdense Verlaat.

 • Ter Aar, kruising Aardamseweg/Westkanaalweg

  De woning aan de Westkanaalweg 117/117A in Ter Aar is gesloopt. Met de sloop van de woning komt ruimte vrij voor de aanleg van een rotonde op de kruising Aardamseweg/Westkanaalweg.

 • Werkzaamheden De Verwondering

  Vanaf begin maart vinden er diverse werkzaamheden plaats in De Verwondering in Nieuwveen.  

 • Onderzoek trilling in Noorden 

  Op donderdag 14 maart houden we op de Voorweg en Noordse Dorpsweg in Noorden een proef om trillingshinder in kaart te brengen.

 • Werkzaamheden: Afsluiting Schilkerweg N462

  Van 4 t/m 10 maart 2019 legt Van Doorn Geldermalsen in opdracht van provincie Zuid-Holland een duiker aan onder de Schilkerweg (N462) bij Nieuwveen. De weg is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. Het fietspad blijft wel open voor fietsers/ brommers. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie

 • Reinigen en inspecteren riolering

  In de week van 4 februari start de gemeente met het reinigen en inspecteren van het hoofdriool in een gedeelte van de kern Nieuwkoop. Deze werkzaamheden zijn bedoeld om de toestand van het riool te bepalen.

 • Baggeren Vlietsloot Noorden

  In de week van 14 januari start Loon- & Verhuurbedrijf W P de Jong BV met het baggeren van de Vlietsloot in Noorden. Er wordt gewerkt vanaf de loswal. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

 • Werkzaamheden Zuideinde

  Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls vervangt ter hoogte van Zuideinde 93 en 231 in Nieuwkoop de damwand van de loswal. Zoals u misschien gezien heeft staat er op deze plaatsen regelmatig water op de weg, dit komt omdat de damwand verzakt is, hier gaan we wat aan doen.

 • Verkeershinder door boringen Langeraar

  3, 4 en 7 januari worden er boorwerkzaamheden uitgevoerd op verschillende plekken in Langeraar. Ter plekke wordt er een boring verricht in de weg of het trottoir en kan er verkeershinder zijn. Zodra de boring klaar is gaat de aannemer weer door naar de volgende boring en is die locatie weer beschikbaar.

 • Werkzaamheden Fleurstraat Nieuwkoop

  Aannemer AW Rijneveld start in de week van 7 januari met bestratingswerkzaamheden in een deel van de Fleurstraat in Nieuwkoop.

 • Werkzaamheden brug Paradijsweg

  Vanaf 7 januari voert aannemingsbedrijf Schouls B.V. werkzaamheden uit aan de brug ter hoogte van paradijsweg 32 in Papenveer.

 • Voorbereidend werk: proefsleuven graven Blokland - Uiterbuurtweg Nieuwveen

  Vanaf maandag 26 november gaat aannemer Visser & Smit Hanab in opdracht van Liander en Oasen proefsleuven graven om de exacte ligging van de huidige kabels en leidingen in kaart te brengen. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren. Tijdens de werkzaamheden is er geen hinder voor verkeer. 

 • Werkzaamheden Karhaak in Nieuwkoop

  Vanaf 26 november gaat aannemer AW Rijneveld aan de slag met het herstraten van een deel van de rijbaan (tussen de huisnummer 9 t/m 15) 

 • Werkzaamheden aan de Kousweg

  Van 3 december tot en met 7 december worden er baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Kousweg in Zevenhoven. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Alle aanliggende percelen zijn bereikbaar, wel kan het zijn dat u even moet wachten.  

 • Milandweg afgesloten

  Van 26 tot en met 30 november asfalteert aannemer Zwammerdam Groep de Milandweg en een klein deel van de Voorhaakdijk in Woerdense Verlaat.

 • Werkzaamheden N231 - Achterweg/Blokland - Vrouwenakker

  De provincie Zuid-Holland voert 19 november tot en met 23 november asfaltwerkzaamheden uit aan de N231. Iedere dag starten de werkzaamheden om 20.00 uur en eindigen 6.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de weg tussen N231c/Oude Spoorbaan en kruisig N231/Amsteldijk-Zuid afgesloten voor het verkeer. De fietspaden kunnen wel gewoon gebruikt worden. De omleidingsroute is met borden aangegeven. 

 • Werkzaamheden Fuutstraat en Sperwerstraat in Nieuwkoop

  Aannemer AW Rijneveld start in de week van 19 november met bestratingswerkzaamheden in (delen van) de Fuutstraat en Sperwerstraat in Nieuwkoop

 • Nachtafsluitingen N231 bij Nieuwkoop

  De provincie Zuid-Holland voert woensdagavond 7 november tot en met donderdagochtend 8 november asfaltwerkzaamheden uit aan de rotonde N231 - Industrieweg in Nieuwkoop. De werkzaamheden starten om 20.00 uur en er zal worden doorgewerkt tot 06.00 uur. 

 • Werkzaamheden aan het asfalt

  Zwammerdam Groep voert donderdag 1 november asfalteerwerkzaamheden uit op het Oude Kerkpad in Ter Aar en de Simon van Capelweg in Noorden. Het gaat om twee plaatselijke asfaltreparaties. Beide wegen zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor (doorgaand) verkeer.

 • Werkzaamheden aan het asfalt

  Dit jaar wordt er ook weer klein asfaltonderhoud uitgevoerd op verschillende locaties. Aannemer Zwammerdam Groep voert het werk uit in de week van 15 oktober. De werkzaamheden bestaan uit kleine frees- en asfaltwerkzaamheden en het herstellen van schades en scheuren. Per locatie wordt er een paar uur gewerkt en is er sprake van verkeershinder, verkeersregelaars geven u instructies.

 • Bouwrijp maken Teylerspark

  Eind september is Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. gestart met het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie Teylerspark in Nieuwveen. Dit betekent dat we de locatie gaan voorbereiden op de bouw van woningen. Het werk bestaat uit de aanleg van de riolering en tijdelijke bouwwegen. De werkzaamheden ronden we waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw.

 • Asfalteerwerkzaamheden Zevenhoven en Nieuwkoop

  We werken dagelijks aan het beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Regelmatig worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd, meestal gaat het dan om asfalteren of opnieuw bestraten. In de week van 1 oktober wordt er op verschillende plekken gewerkt. Aannemer Zwammerdam Groep vult scheuren in het asfalt, freest op slechte plekken het asfalt eruit en brengt daar een nieuwe asfalt laag aan.

 • Groot onderhoud Kattenbrug

  De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan de Kattenbrug over het Aarkanaal. De brug is van maandag 24 september tot en met zondag 14 oktober 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

 • Start bouwrijp maken Driekoppenland

  Eind september starten we met het bouwrijp maken van Driekoppenland. Dit betekent dat we de riolering en bouwwegen aanleggen. Deze werkzaamheden ronden we waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf het tweede kwartaal van  2019.

 • Werkzaamheden aan het asfalt

  Zwammerdam Groep voert van maandag 10 t/m woensdag 12 september asfalteerwerkzaamheden uit in de straten Dorpsstraat en Liemeer in Zevenhoven/Noordeinde. Alle twee de wegen zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor (doorgaand) verkeer. Ook de bus van Arriva volgt de met borden aangegeven omleidingsroute.   

 • Woerdense Verlaat tijdelijke verkeersmaatregelen Milandweg voor verwijdering oude drinkwaterleiding

  Vanaf maandag 3 september verwijdert BAM Infra in opdracht van Oasen de oude drinkwaterleiding langs de Milandweg in Woerdense Verlaat. Hierdoor krijgt het verkeer op deze weg tijdelijk te maken met snelheidsbeperkende maatregelen. Dit duurt naar verwachting tot en met 12 oktober. Het fietsverkeer ondervindt geen hinder van het werk.

 • Werkzaamheden Bernhardlaan en Margrietlaan in Nieuwkoop

  Aannemer AW Rijneveld start maandag 3 september met bestratingswerkzaamheden in (delen van) de Bernhardlaan en Margrietlaan in Nieuwkoop. Wij verwachten dat het werk eind oktober klaar is. Tijdens de werkzaamheden zijn deze straten afgesloten. Op een aantal plekken in de wijk heffen we eenrichtingsverkeer op of veranderen we de rijrichting. Dit is met borden aangegeven.

 • Asfalteerwerkzaamheden: Kousweg en Molenweg in Zevenhoven

  Zwammerdam Groep voorziet de Kousweg van maandag 27 t/m woensdag 29 augustus van een nieuwe asfaltlaag. Ook wordt er gewerkt op een deel van de Molenweg en Hogedijk. Tijdens de werkzaamheden zijn deze wegen (in fases) afgesloten. Voor al het verkeer (inclusief fietsers en voetgangers) geldt een omleidingsroute.

 • Asfalteerwerkzaamheden: Achttienkavelseweg in Ter Aar

  Zwammerdam Groep voert op vrijdag 24 augustus asfaltreparaties uit op een deel van de Achttienkavelseweg in Ter Aar. Tijdens de werkzaamheden is de eerste 750 meter van de Achttienkavelseweg afgesloten: Vanaf de Zevenhovenseweg tot aan het water Schoutenvaart/Molentocht. Voor al het verkeer (inclusief fietsers en voetgangers) geldt een omleidingsroute

 • Asfalteerwerkzaamheden: Kennedylaan in Nieuwkoop

  KWS Infra Rotterdam voorziet de Kennedylaan van maandag 20 augustus t/m woensdag 22 augustus van een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werkzaamheden is de Kennedylaan afgesloten (ook voor (brom)fietsers) en is er een omleidingsroute.

 • Asfalteerwerkzaamheden: Ringdijk Ter Aar

  De kwaliteit van het asfalt is niet goed meer en daarom brengt Dura Vermeer van 13 t/m 25 augustus een nieuwe asfaltlaag aan. We knappen de Ringdijk op tussen de Paradijsweg en de Aardamseweg en vanaf de Aardamseweg richting Alphen aan den Rijn (Windepad).

 • 12 juli tijdelijke wegafsluiting: Uiterbuurtweg in Nieuwveen

  De Uiterbuurtweg in Nieuwveen, ter hoogte van nummer 59 is 12 juli tussen 10.00 en 13.00 uur tijdelijk afgesloten.

 • Vijfgatenbrug afgesloten

  Van 9 t/m 13 juli is de Vijfgatenbrug tussen 7.00 en 16.00 uur afgesloten. 

 • Noodreparaties aan de rioolputten Dorpsstraat in Nieuwveen

  Dinsdag 26 juni worden er noodreparaties uitgevoerd aan de rioolputten (inspectieputten) op de Dorpsstraat in Nieuwveen. De Dorpsstraat wordt hiervoor niet afgesloten, maar wel kan het zijn dat u even moet wachten of er tijdelijk niet langs kunt.

 • Werkzaamheden Hogedijk Zevenhoven

  Van 25 t/m 27 juni voert aannemer Zwammerdam Groep op de Hogedijk in Zevenhoven asfaltreparaties uit. Tijdens de werkzaamheden is de Hogedijk afgesloten. Voor al het verkeer geldt een omleidingsroute. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in twee fasen uitgevoerd: 

 • Werkzaamheden Merelstraat Woerdense Verlaat

  In de week van 18 juni begint aannemer AW Rijneveld met herstraatwerkzaamheden in een deel van de Merelstraat in Woerdense Verlaat.

 • Werkzaamheden Noordse Dorpsweg

  Aannemerscombinatie Hakkers-Mourik werkt sinds oktober 2017 op de Noordse Dorpsweg in Noorden. De Noordse Dorpsweg is afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Nieuwe paden in Argonnepark

  Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. start de eerste week van juni met het opknappen van de paden in het Argonnepark in Ter Aar. Zo kunt u ook in de winter met droge voeten een rondje lopen door het park.

 • Fietspad Verwondering

  Begin juni gaat aannemer Dura Vermeer het laatste stuk fietspad aanleggen langs de Laan der Verwondering in Nieuwveen. Zodra de fundatie is aangelegd en het pad geasfalteerd kunnen de fietsers gebruik maken van dit pad. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Gelijktijdig wordt er belijning aangebracht op de Laan der Verwondering en een zebrapad nabij de twee speelplaatsen. 

 • Onderhoud bermen

  Er wordt weer onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke bermen. Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd door loonbedrijf van Vliet uit Ter Aar.

 • Werkzaamheden Zevenhovenseweg

  Op de Zevenhovenseweg worden de bestaande chicanes (wegversmallingen) weggehaald en drempelplateaus aangelegd.

 • Lichten waarschuwen als u oversteekt

  Op dinsdag 1 mei worden de verkeerslichten op de Aardamseweg weggehaald en borden met ‘voetgangersoversteek’ geplaatst.

 • Werkzaamheden speelplaatsen

  Aannemer Griekspoor uit Nieuw-Vennep werkt aan de speelplaats Speelveen in Ter Aar. Kinderen uit de wijk hebben via een enquête gestemd op hun favoriete speeltoestel. Dit speeltoestel (een klimklautertoestel) wordt geplaatst. Ook wordt er kunstgras aangelegd en verhardingen geplaatst.

 • Werkzaamheden Oostkanaalweg: 19 april

  Aannemer KWS Infra/Van Velsen brengt donderdag 19 april (07.00 – 17.00 uur) op drie plekken op de Oostkanaalweg 60-kilometermarkeringen aan op het wegdek. Tijdens het werk is de Oostkanaalweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn twee verkeersregelaars aanwezig. Woningen en bedrijven langs de Oostkanaalweg zijn bereikbaar.

 • Werkzaamheden voor de nieuwe drinkwaterleiding langs de Milandweg lopen uit

  De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding langs de Milandweg in Zegveld en Woerdense Verlaat lopen uit en duren een maand langer dan gepland. Het verkeer op de Milandweg moet ook in de maand mei nog rekening houden met verkeersmaatregelen. Oasen verwacht dat het werk aan de waterleiding eind mei klaar is.

 • Werkzaamheden Kennedyplein Nieuwkoop

  De Jumbo supermarkt aan het Kennedyplein gaat uitbreiden. Hiervoor worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zowel in de Jumbo zelf, als in de openbare ruimte.

 • Speeltuinen Noorden en Ter Aar

  Aannemer Griekspoor vervangt in de week van 9 april de zandbak aan de Rozenstraat in Noorden voor een ‘boomhut’ speeltoestel. Op de speelplaats aan het Meidoornpad in Ter Aar wordt een nieuwe schommel geplaatst. Griekspoor vervangt hier ook de boomschors voor kunstgras en verharding.

 • Aanleg nieuwe drinkwatertransportleiding

  In opdracht van Oasen drinkwater legt Ooms Construction een nieuwe drinkwatertransportleiding aan tussen de N207 (Herenweg), langs de N446 (Kruisweg) richting de mestopslag. Vanaf de mestopslag wordt de leiding aangelegd richting het Windepad.

 • Werkzaamheden Oostkanaalweg

  Aannemer KWS Infra/Van Velsen zou woensdag 4 april (07.00 – 17.00 uur) op drie plekken op de Oostkanaalweg 60-kilometermarkeringen aan op het wegdek aanbrengen. De Oostkanaalweg zou afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. In verband met de weersvoorspellingen zijn de werkzaamheden uitgesteld. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden plaatsvinden laten we u dit weten.

 • Werkzaamheden Hoekse Aarbrug: 9 t/m 13 april

  Van 9 t/m 13 april voert aannemer Spie onderhoud uit aan de Hoekse Aarbrug. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor het weg- en vaarverkeer. De afsluiting geldt ook voor fietsers en voetgangers.

 • Werkzaamheden bruggen Aarkanaal

  Tussen augustus 2017 en januari 2018 heeft de provincie onderhoud uitgevoerd aan de Aardammerbrug en de Vijfgatenbrug.

 • Opknappen ‘Kerklaantje’ in Noorden

  Het ‘Kerklaantje’ tussen de Noordse Dorpsweg en de Voorweg wordt opgeknapt.

 • Werkzaamheden Langeraarse Plassen

  De werkzaamheden op de Langeraarse Plassen zijn stilgelegd i.v.m. de verwachte vorst.

 • N461: Vijfgatenbrug gestremd 26 januari 2018

  Vanwege uitloop van de werkzaamheden is er nog 1 extra dag nodig om alle werkzaamheden af te ronden zodat de brug veilig bediend kan worden. Hierdoor is helaas wederom een afsluiting voor verkeer en scheepvaart noodzakelijk op vrijdag 26 januari.

 • Start voorbelasting Driekoppenland

  Voordat we starten met de bouw op de locatie ‘Driekoppenland’ in Noorden, maken we de locatie klaar voor de bouw. Als eerste brengen we een laag zand/grond aan op locatie. Dit noemen we voorbelasten. Maandag 29 januari start aannemer Spelt met het aanbrengen van deze voorbelasting. Het aanbrengen duurt ongeveer twee maanden. Vervolgens moet de voorbelasting een half jaar blijven liggen. Hiermee zorgen we ervoor dat de grond zo min mogelijk gaat verzakken.

 • Aanleg brug naar Ringdijk

  Een van de laatste dingen die nog aangelegd moet worden binnen het project Ter Aar West is de fiets- en voetgangersbrug naar de Ringdijk.

 • Werkzaamheden waterleiding Kerkstraat Nieuwveen

  Drinkwaterbedrijf Oasen vernieuwt samen met aannemingsbedrijf van Voskuilen Woudenberg b.v. de waterleiding in een deel van de Kerkstraat in Nieuwveen. Er wordt gewerkt ter hoogte van de kerk. De werkzaamheden starten dinsdag 9 januari en worden (naar verwachting) in maart afgerond.

 • Werkzaamheden Vijfgatenbrug

  Provincie Zuid-Holland voert van maandag 8 t/m vrijdag 12 januari 2018 werkzaamheden uit aan de Vijfgatenbrug in Ter Aar. De brug is tijdens het werk afgesloten. Al het verkeer wordt omgeleid, de brug is ook voor voetgangers en fietsers afgesloten. Lees meer op www.pzh.nl/bruggenaarkanaal.

 • Werkzaamheden N462 Schilkerweg

  Maandag 13 november is aannemer KWS Infra Rotterdam gestart met werkzaamheden op de Schilkerweg (N462) in Nieuwveen.

 • Bouwrijp maken Middelweg Ter Aar

  Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. is gestart met het bouwrijp maken van de locatie Middelweg in Ter Aar.

 • Werkzaamheden Blokland

  Dinsdag 5 december wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd op Blokland in Nieuwveen (tussen de Uiterbuurtweg en de N231).

  Tijdens de werkzaamheden is Blokland in Nieuwveen (tussen de Uiterbuurtweg en de N231) afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Werkzaamheden aan het asfalt

  Dit jaar wordt er ook weer klein asfaltonderhoud uitgevoerd op verschillende locaties. Aannemer Versluys voert het werkt uit. De werkzaamheden bestaan uit kleine frees- en asfaltwerkzaamheden en het herstellen van schades en scheuren. Er worden geen wegen afgesloten, maar er is soms wel sprake van verkeershinder.

 • Werkzaamheden Noordse Dorpsweg

  Aannemerscombinatie Hakkers-Mourik werkt vanaf oktober op de Noordse Dorpsweg in Noorden. De Noordse Dorpsweg is afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Fietspad Ringdijk

  Het fietspad Ringdijk tussen de Aardamseweg en de Hertog van Beijerenstraat (bij de Welkoop) in Ter Aar wordt van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Van 20 tot en met 22 november is het fietspad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Bedrijventerrein Bovenland bereikt u het makkelijkst via de Stobbeweg aan de kant van de Hertog van Beijerenstraat.

 • Werkzaamheden aan het asfalt van 13 t/m 17 november

  Dit jaar wordt er ook weer klein asfaltonderhoud uitgevoerd op verschillende locaties. Wegenbouwbedrijf Zwammerdam Groep voert het werkt uit van 13 tot en met 17 november. De werkzaamheden bestaan uit kleine frees- en asfaltwerkzaamheden en het herstellen van schades en scheuren. Er worden geen wegen afgesloten, maar er is soms wel sprake van verkeershinder.

 • Sloop schoolpand Diamant – zuid (voormalige Zevenhof)

  In november starten de sloopwerkzaamheden van het oude schoolpand Diamant-Zuid in Zevenhoven. Voordat het gebouw echt gesloopt wordt, onderzoeken we het pand op asbesthoudende onderdelen. Bij aanwezigheid van asbesthoudende onderdelen, verwijdert een gespecialiseerd bedrijf deze delen voordat het pand echt wordt gesloopt. Direct omwonenden worden hier dan aanvullend over geïnformeerd.

 • Werkzaamheden Argonnepark in Ter Aar

  In het voor- en najaar van 2017 is er onderhoud aan de paden in het Argonnepark in Ter Aar uitgevoerd. De houtsnipperpaden zijn vervangen voor verhoogde graspaden. Ook hebben we natuurvriendelijke oevers aangelegd.

 • Achttienkavels afgesloten op 13 oktober

  Achttienkavels in Nieuwkoop is vrijdag 13 oktober tussen 7:00 en 16:00 afgesloten. Er is een storing in het netwerk van Liander.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen in Zegveld en in Woerdense Verlaat door aanleg nieuwe drinkwaterleiding

  Vanaf eind januari vervangt BAM Infra in opdracht van drinkwaterbedrijf Oasen een drinkwaterleiding langs de Milandweg in Zegveld en Woerdense Verlaat. Het verkeer op de Milandweg krijgt hierdoor te maken met snelheidbeperkende maatregelen. Het fietsverkeer kan plaatselijk worden omgeleid. De weg blijft open. De werkzaamheden duren tot eind april 2018.

 • Afsluiting Kerkpad in Langeraar

  In verband met filmopnames is op zaterdag 30 september van 11.00 tot 16.00 het Kerkpad tussen Langeraar en Papenveer afgesloten.

 • Achttienkavels afgesloten op 21 september

  Achttienkavels in Nieuwkoop is donderdag 21 september tussen 7:00 en 16:00 afgesloten.

 • Bruggen Aarkanaal

  De provincie Zuid-Holland is in oktober 2016 gestart met het groot onderhoud aan de bruggen over het Aarkanaal. De werkzaamheden bestaan onder meer uit schilderwerk en het vervangen van alle elektrische installaties.

 • Werkzaamheden Woudsedijk en Herenweg

  AW Vessies Infra werkt in opdracht van het Hoogheemraadschap aan het ophogen van de Woudsedijk Zuid en Herenweg.

 • Aanleg van ottertunnels N463

  De provincie Zuid-Holland start op 8 september met de aanleg van drie ottertunnels onder de N463, ter hoogte van de Uitweg. De weg is drie weekenden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Reparatie sluis Papenveer

  In verband met een reparatie is de sluis in Papenveer niet toegankelijk voor vaarverkeer op dinsdag 5 en woensdag 6 september 2017.

 • Werkzaamheden W.P. Speelmanweg Nieuwveen

  Van 4 t/m 15 september wordt er gewerkt op de W.P. Speelmanweg en de Kerkstraat in Nieuwveen.

 • Kattenbrug gestremd van 28 augustus t/m 1 september

  Provincie Zuid-Holland voert vanaf 21 augustus schilderwerkzaamheden uit aan de Kattenbrug bij Nieuwveen.

 • Werkzaamheden fietspad bij Tolhuiskade

  Vanaf 21 augustus gaat Verboon Maasland de Tolhuiskade asfalteren in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 • Werkzaamheden N231 bij Vrouwenakker

  De provincie Zuid-Holland start maandag 14 augustus met onderhoudswerkzaamheden aan de N231, tussen de rotonde aan de Achterweg en Vrouwenakker. Naar verwachting duren de werkzaamheden drie weken.

 • Werkzaamheden Beethovenlaan Nieuwkoop

  Aannemer AW Rijneveld is gestart met herstraatwerkzaamheden in (delen van) de Beethovenlaan in Nieuwkoop.

 • Speeltuin Larikslaan krijgt opknapbeurt

  De speeltuin in de Larikslaan in Ter Aar wordt opgeknapt.

 • Fietspad Grechtkade

  In de week van 5 juni start aannemer MULTI-TUIN en LANDSCHAP met de reconstructie van het fietspad van de Grechtkade. De toplaag van de halfverharding wordt vervangen door betonnen fietspadplaten.

 • Werkzaamheden Langeraarseweg

  Op 7 en 8 juni is een deel van de Langeraarseweg in Langeraar afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Grote Brug tot aan de bebouwde komgrens (iets voorbij huisnummer 268).

 • Onderhoud bermen

  Er wordt weer onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke bermen. Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd door loonbedrijf van Vliet uit Ter Aar.

 • Werkzaamheden Argonnepark Ter Aar

  Begin mei zijn de werkzaamheden aan de paden en oevers in het Argonnepark in Ter Aar gestart.

 • Werkzaamheden N207 (provincie Zuid-Holland)

  Op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn vinden in april en mei meerdere weekendafsluitingen plaats.

 • Werkzaamheden Westkanaalweg

  Maandag 3 april legt aannemer Zwammerdam Groep drie snelheidsremmende plateaus aan op de Westkanaalweg.

 • Werkzaamheden Aambeeld

  Maandag 3 april begint aannemer AW Rijneveld met herstraatwerkzaamheden in het Aambeeld in Nieuwkoop.

 • Vervangen bruggen in Paradijsweg

  Aannemer Schouls vervangt twee bruggen in de Paradijsweg in Ter Aar, die aan het einde van hun levensduur zijn.

 • Werkzaamheden Aardammerbrug (provincie Zuid-Holland)

  De Provincie Zuid-Holland voert werkzaamheden uit aan de Aardammerbrug.

 • Werkzaamheden Lijsterbeslaan Ter Aar

  Van 27 februari tot en met 3 maart 2017 wordt er een drempel opgeknapt in de Lijsterbeslaan in Ter Aar.

 • Veilige fietsroutes

  De gemeente werkt in maart op verschillende locaties om een aantal fietsroutes veiliger te maken.

 • Kadewerkzaamheden fietspad bij Tolhuiskade

 • Reinigen en inspecteren riolering

  Vanaf 7 november 2016 start de gemeente met het reinigen en inspecteren van een gedeelte van het hoofdriool. We doen dit om de toestand van het riool te bepalen.

 • Sloop oude gemeentehuis in Nieuwkoop

  Rond 21 november starten de sloopwerkzaamheden van het oude gemeentehuis aan de Achterweg in Nieuwkoop.

 • Bruggen Jonge Zevenhovenseweg vervangen

  Vobi beton en waterbouw vervangt twee bruggen in de Jonge Zevenhovenseweg in Zevenhoven, die aan het einde van hun levensduur zijn. Beide bruggen zijn inmiddels vervangen.

 • Bruggen Aarkanaal afgesloten

  De provincie Zuid-Holland is half oktober 2016 gestart met groot onderhoud aan de bruggen over het Aarkanaal.

 • Werkzaamheden aan kabels en leidingen

  Er wordt in de gemeente regelmatig gewerkt aan kabels en leidingen.

 • Werkzaamheden deel Langeraarseweg

  Met de nieuwe woonwijk Vivero wordt de bebouwde kom van Langeraar uitgebreid.

 • Tijdelijk eenrichtingsverkeer Stationsweg

  Maandag 26 september 2016 is het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk om Zevenhoven in te rijden vanaf rotonde ’t Haasje.

 • Herstel oevers Kromme Mijdrecht

  In 2016 is Waternet, in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gestart met het herstel een aantal oevers langs de Kromme Mijdrecht.

 • Bomen kappen langs Bosweg

  Afgelopen zomer zijn tijdens een storm diverse bomen langs de Bosweg in Woerdense Verlaat omver gewaaid of beschadigd.

 • Werkzaamheden n231 in voorbereiding

  Provincie Zuid-Holland is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de provinciale weg N231 in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.

 • Vervolg werkzaamheden Langeraarseweg

  Dinsdag 16 en woensdag 17 augustus kreeg een deel van de Langeraarseweg een zogenaamde oppervlakbehandeling.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Nieuwveen

  Maandag 1 mei 2017 is Dura Vermeer infra gestart met de reconstructie van de Dorpsstraat in Nieuwveen (fase 3).

 • Bouwrijp maken Schoterhoek II

  Het bouwrijp maken van bedrijventerrein 'Schoterhoek II' in Nieuwveen is in de week van 15 augustus gestart.

 • Langeraarseweg gedeeltelijk afgesloten op 16 augustus

  Dinsdag 16 augustus 2016 wordt de laatste asfaltlaag aangebracht op de Langeraarseweg, vanaf de Grote Brug tot aan de kruising met de provinciale weg N446. Aannemer Versluys start om 07.00 uur en de werkzaamheden duren ongeveer een halve dag.

 • Werkzaamheden Oostkanaalweg (N460) in Ter Aar

  De provincie voert groot onderhoud uit op de N460 om de verkeersveiligheid en doorstroming op de weg te verbeteren.

 • Onderhoud bermen

  Er wordt weer onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke bermen. Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd door loonbedrijf van Vliet uit Ter Aar.

 • Reparaties Elleboogvaart

  Op woensdag 8 juni wordt er gewerkt op de Elleboogvaart in Nieuwkoop.

 • Werkzaamheden Langeraarseweg 14 en 15 juni

  De Langeraarseweg vanaf de Grote Brug tot aan de kruising met de provinciale weg N446 krijgt een nieuwe asfaltlaag.

 • Werkzaamheden Geerweg vanaf 6 juni

  Maandag 6 juni start Liander met werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk op de Geerweg in Langeraar.

 • Grondtransporten Langeraar

  Op donderdag 2 juni en maandag 6 juni worden er grondtransporten uitgevoerd tussen bouwlocatie Vivero en locatie Damstaete in Langeraar.

 • Reconstructie Aardamseweg

  De werkzaamheden aan de Aardamseweg zijn afgerond! De vernieuwde Aardamseweg wordt in september officieel geopend. Wij bedanken alle inwoners voor hun geduld en begrip.

 • Vervangen oeverbescherming

  Op diverse locaties in de gemeente is de oeverbescherming langs de watergangen versleten. Op een aantal van deze locaties vervangen we de beschoeiing of damwand.

 • Werkzaamheden brug Meijepad

  Op 12 en 13 mei wordt er gewerkt aan de brug vanaf het Zuideinde naar het Meijepad in Nieuwkoop.

 • Werkzaamheden Ter Aar West

  In Ter Aar ontwikkelen we momenteel de woningbouwlocatie Ter Aar West. In mei is aannemer van Ooijen uit Woerden gestart met het woonrijp maken van de bouwlocatie. 

 • Werkzaamheden Noordse Dorpsweg in voorbereiding

  De Noordse Dorpsweg is aan een opknapbeurt toe. Het waterschap gaat werkzaamheden uitvoeren aan de dijk en de gemeente aan het wegdek. Deze werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd. De dijk is afgekeurd op hoogte en moet versterkt worden. Het wegdek van de Noordse Dorpsweg wordt vernieuwd.

 • Start bouw woningen locatie Vivero Langeraar

 • Vertraging reparatie brug Vrouwenakker

  De provincie Noord-Holland voert momenteel een spoedreparatie uit aan de brug Vrouwenakker in De Kwakel. De werkzaamheden zouden plaatsvinden tot en met 19 april 2016. Tijdens de werkzaamheden is echter gebleken dat door onvoorziene omstandigheden meer tijd nodig is voor de reparatie.

 • Grechtkade Woerdense Verlaat

  Vorig jaar is het fietspad langs de Grechtkade aangelegd. Deze werkzaamheden zijn helaas niet goed uitgepakt.

 • Renovatie gemaal Papenveer

  Het afvalwatertransportgemaal in Papenveer van het Hoogheemraadschap van Rijnland is aan renovatie toe. Het gemaal staat in de groenstrook tussen het Sluispad en de Valentijnsingel. Dit gemaal uit 1983 voert het afvalwater uit Papenveer af naar Nieuwveen.

 • Automatisering bediening Hoekse Aarbrug Ter Aar

  Voordat in april het vaarseizoen begint wordt de bediening van de Hoekse Aarbrug aan de Oostkanaalweg in Ter Aar geautomatiseerd. Dit doen we omdat de bediening vanuit de naastgelegen (provinciale) Papenbrug komt te vervallen.

 • N207 gestremd tijdens nacht- en weekendafsluiting

  De N207 ter hoogte van de Kruisweg (N446) tot aan de Drecht is van maandag 15 februari 20.00 uur tot dinsdag 16 februari 06.00 uur en van dinsdag 16 februari 20.00 uur tot woensdag 17 februari 06.00 uur gestremd voor verkeer.

 • Waterschap in overleg met inwoners over plannen westelijke kade Grecht

  Een verbeterde kade, ruimte om water tijdelijk te bergen en een nieuwe natuurvriendelijke oever. Dat zijn de plannen van het waterschap voor de westelijke kade van de Grecht. Op donderdag 21 januari gaat het waterschap in overleg met de inwoners om de plannen te bespreken. De informatieavond is op donderdag 21 januari in de Milandhof in Zegveld en begint om 19.30 uur.

 • Grondwerkzaamheden bouwlocatie Vivero Langeraar

  Op de locatie ‘Vivero’ bij het oude Altior terrein in Langeraar voeren we momenteel diverse grondwerkzaamheden uit.

 • Voorbereiding kunstgrasvelden

  Bij voetbalvereniging TAVV in Ter Aar worden in 2016 kunstgrasvelden aangelegd door STiBuNi. Op 4 januari 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden. De grond wordt opgehoogd en versterkt om later verzakkingen te voorkomen. Dit wordt gedaan door delen van het terrein voor te belasten met grond en zand. Ter hoogte van de voormalige waterzuivering wordt het terrein vrijgemaakt van obstakels.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Nieuwveen

  In januari 2016 zijn Liander en Oasen gestart met werkzaamheden aan het energie en waternet in de Dorpsstraat in Nieuwveen. De werkzaamheden liggen stil omdat de aannemer tegen een aantal ondergrondse obstakels is aangelopen. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer het werk wordt hervat.

 • Bodemsanering locatie Damstaete in Langeraar

  Maandag 18 januari is aannemersbedrijf C. Kamer gestart met de bodemsanering van de locatie ‘Damstaete’ in Langeraar.

 • Kadeverbetering Landlustpad

  Het hoogheemraadschap van Rijnland is gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren van de kade langs het Landlustpad in Langeraar (in de polder Vierambacht).

 • Afsluiting deel Zuideinde Nieuwkoop 19 en 20 november

  Er worden kabelwerkzaamheden uitgevoerd in het Zuideinde in Nieuwkoop. Op donderdag 19 november is het Zuideinde afgesloten ter hoogte van Zuideinde 23/25. Vrijdag 20 november is de afsluiting ter hoogte van Zuideinde 57. Het verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.

 • Werkzaamheden drempel Hazeweg in Nieuwveen

  Vanaf 16 november 2015 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de drempel bij de kruising Roggeveldweg / Hazeweg / Laan der Verwondering. De werkzaamheden duren maximaal een week.

 • Reparatiewerkzaamheden Voorweg

  Vanaf 29 oktober worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Voorweg en het Noordse Kruis in Noorden. Er worden op verschillende plekken op de Voorweg scheuren gerepareerd en bij het Noordse Kruis wordt het tegelpad aangepast.

 • Werkzaamheden De Hoogt bij Tijsterman

  Vanaf 2 november werkt Rijnland op het kruispunt Nieuwveenseweg / Noordenseweg / Dorpsstraat aan de kadeverbetering.

 • Vernieuwen drinkwaterleiding

  Oasen vernieuwt vanaf 26 oktober de drinkwaterleiding langs de Oostkanaalweg in Ter Aar richting Alphen aan den Rijn.

 • Werkzaamheden omgeving Maarten Freeke Wije

  Aan de Maarten Freeke Wije is een nieuwbouwwijk geraliseerd. Ter afsluiting van het project Elleboogvaart moeten er nog een aantal aanpassingen aan het straatwerk gedaan worden en de inrichting van Maarten Freeke Wije wordt teruggebracht naar de oude vormgeving.

 • Route bouwverkeer Ter Aar West

  In Ter Aar West wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de woningbouwlocatie(situatie september 2015). Binnen dit project bouwt Thunnissen Bouw straks 75 woningen.

 • Afsluiting Aarlanderveenseweg

  Aannemer Van Vulpen werkt tot eind december 2015 in opdracht van Oasen aan de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen De Meije en Nieuwkoop.

 • Verwijderen puin uit sloot langs Voorweg

  Op 2,3 en 4 september verwijdert de firma Kamer puin uit de sloot langs de Voorweg.

 • Aanleg park en speelplaats bij Vaartsche Hoek

  Het project Vaartsche Hoek in Nieuwkoop kan bijna worden afgerond nu gebouw Parelvliet is opgeleverd. Maandag 31 augustus start de aanleg van het park (fase 2) langs de Achterweg.

 • Werkzaamheden Kerkweg Ter Aar

  De Kerkweg in Ter Aar is aan een opknapbeurt toe.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Nieuwkoop

  Maandag 7 september is de Dorpsstraat in Nieuwkoop afgesloten ter hoogte van Dorpsstraat nummer 92. Doorgaand verkeer over de Dorpsstraat is niet mogelijk. Rubo Bodegraven voert werkzaamheden uit aan het riool. De omleiding is met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.

 • Werkzaamheden omgeving Schoterpark Nieuwveen

  De gemeente Nieuwkoop vernieuwt de openbare ruimte in de omgeving van het Schoterpark in Nieuwveen.

 • Werkzaamheden omgeving Bornstraat Ter Aar

  De 44 woningen in de omgeving van de Bornstraat in Ter Aar zijn inmiddels voltooid en opgeleverd. Dit is voor de gemeente het moment om de openbare ruimte in dit gebied opnieuw in te richten en woonrijp te maken. De wegen, parkeerplaatsen, riolering en het groen worden aangelegd of vernieuwd.

 • Werkzaamheden rioolgemaal en rioolzuivering Langeraar

  Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert werkzaamheden uit aan het rioolgemaal en de rioolzuivering bij het Achtmorgenpad in Langeraar.

 • Aanleg watertransportleiding

  Aannemer Van Vulpen werkt tot eind december 2015 in opdracht van Oasen aan de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen De Meije en Nieuwkoop.

 • Voorbereiding kunstgrasvelden

  Bij voetbalvereniging TAVV in Ter Aar worden in 2016 twee kunstgrasvelden aangelegd.

 • Het nieuwe Meijepad

  Het Meijepad in Nieuwkoop is opgeknapt en verbreed: een nieuw fietspad met daarnaast een wandelpad.

 • Opknappen Grechtkade

  De werkzaamheden aan het tweede deel van het fietspad Grechtkade zijn door weersomstandigheden op de eerder gecommuniceerde datum van 13 juli niet gestart.

 • Kadeverbetering Nieuwkoop-Noorden

  Vanaf 8 juni is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de kadeverbetering Nieuwkoop-Noorden.

 • Baggerwerkzaamheden

  Er worden op diverse locaties baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Top