Wat is de Groene Hart Academie?

Het Groene Hart

In het Groene Hart vinden veel veranderingen en ontwikkelingen plaats, met name in het landelijk gebied, de natuur, de landbouw en bij het gebruik van de groene en openbare ruimte. Er zijn veel  ruimtelijke vraagstukken over hoe om te gaan met de druk op de ruimte in het Groene Hart. Hoe kan je in een gebied meerdere functies goed combineren? Hoe kan je het gebied duurzaam en innovatief inrichten en beheren?

 

Doel Groene Hart Academie

De Groene Hart Academie is een kenniswerkplaats waarbij partijen in het Groene Hart samen met onderwijs en onderzoek werken aan vernieuwing van de leefomgeving. Kennisvraagstukken uit de regio worden verbonden aan het onderwijs. Doel van de Groene Hart Academie is een vraagbaak te zijn voor zowel de praktijk als het onderwijs in de groene en openbare ruimte. De Groene Hart Academie brengt kennis en  expertise in het Groene Hart bij elkaar, beantwoordt vragen en creëert nieuwe ideeën en kennis.

De thema`s waar de Groene Hart Academie zich op richt zijn: Natuur & Landschap, Water, Recreatie & Toerisme, Klimaat & Energie, (Verbrede) Landbouw & Ondernemen, Leefomgeving en Greenports (Glastuinbouw & Boomteelt).

De Groene Hart Academie is een initiatief van de gemeente Nieuwkoop, Hogeschool Inholland Delft, IPC Groene Ruimte en Wellantcollege en is van start gegaan in september 2009.

Top