Voor wie is de Groene Hart Academie?

De doelgroep waar de Groene Hart Academie zich op richt is iedereen van de 5 O`s (zie onderstaande lijst). Van docent tot ambtenaar, van manager tot agrariër en van ondernemer tot onderzoeker.

  • Overheid

  • Ondernemer

  • Omgeving

  • Onderwijs

  • Onderzoek

De Groene Hart Academie heeft onder meer al samengewerkt met de volgende partijen: 

Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Gemeente Nieuwkoop, Hoogheemraadschap Rijnland, diverse agrarische, tuinbouw & recreatieve ondernemers, Stichting Groene Hart, Groene Hart/kloppend hart, Landschapsbeheer Zuid-Holland, Watergilde Gouda, Wageningen Universiteit, PPO-WUR & Greenport Boskoop.

Voor meer informatie zie ook het tabblad Groene Hart Academie projecten voor een overzicht van uitgevoerde projecten.   

Top