Hoe werkt de Groene Hart Academie?

In de Groene Hart Academie werken studenten, samen met deskundigen uit het werkveld, aan het beantwoorden van regionale kennisvraagstukken in projecten. De Groene Hart Academie heeft als fysieke locatie een werkplek bij de gemeente Nieuwkoop en is geïntegreerd in het onderwijssysteem.

 

Iedereen (organisaties en particulieren) kan een vraagstuk indienen bij de Groene Hart Academie. De Groene Hart Academie gaat vervolgens het ingediende vraagstuk toetsen aan de doelstellingen. Het vraagstuk wordt gekoppeld aan één van de thema’s binnen de ‘Groene Hart Kennisagenda’. 

De regionale vraagstukken worden vertaald in concrete projecten en gekoppeld aan onderwijsinstellingen ( (V) MBO, HBO, WO) en/of andere kennisinstellingen. Voor afgeronde onderwijsprojecten zie het tabblad GHA projecten. De Groene Hart Academie fungeert ook als kennisbank door het verzamelen en verspreiden van kennis & best practices.

Voor meer informatie of het indienen van een vraagstuk, kunt u contact opnemen met Karin van Beckhoven, Karin.vanbeckhoven@inholland.nl.  

Top