Vitaal Platteland & Agrotoerisme 2012

Via de Groene Hart Academie is door studenten van Inholland Delft in het voorjaar van 2012 weer het “Project Multifunctionele Landbouw” gedaan voor 2 agrarische ondernemers uit het Groene Hart. In groepjes van circa 5 studenten werd er gedurende 9 weken gewerkt. Na een gebiedsanalyse en het maken van onder andere een sterkte-zwakte analyse (SWOT) gingen de studenten aan de slag met het bedenken van 3 scenario’s voor de toekomst van het bedrijf. Wat zijn de mogelijkheden, hoe kan het agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten rendabel zijn? Vervolgens kozen studenten een scenario om verder uit te werken tot omschakelingsplan. De bijbehorende financiële aspecten waren niet eenvoudig voor de studenten, maar het leverde leermomenten op en in de eindpresentatie aan de opdrachtgevers bleek het vernieuwende ideeën op te leveren voor de ondernemers.  

Top