Vitaal Platteland 2011

De laatste jaren is het begrip ‘verbrede landbouw’ een bekend begrip in de maatschappij geworden. Tweedejaarsstudenten van de opleiding Landscape & Environment Management hebben dit jaar kennis gemaakt met verschillende vormen van verbrede landbouw. De studenten kregen via Hogeschool Inholland Delft, de opdracht om voor verschillende boerenbedrijven een nevenactiviteit te ontwikkelen. Ingespeeld op de huidige economische toestand, de toenemende concurrentie en de wensen en eisen van de boer, zijn zij tot activiteiten gekomen waarvan zij concludeerden dat deze economisch rendabel zouden kunnen zijn. Uiteindelijk kwamen de studenten tot een aantal toekomstscenario`s. Voorbeelden hiervan zijn: het oprichten van een workshop die heel ontspannend werkt bij mensen met langdurige stress en depressiviteit: koeien en paarden knuffelen; het starten van een boerderijwinkel; een terras aanleggen bij de boerderij voor recreanten.

Top