Veenkades

Studenten van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen (HAN) hebben in samenwerking met
IPC de Groene Ruimte onderzocht waarom opgaande houtige gewassen verdwijnen van waterkeringen en welke mogelijkheden er zijn met deze gewassen. Het uitblijven van nieuwe aanplant wordt aangewezen als de belangrijkste oorzaak onder invloed van strengere toetsingscriteria voor wat betreft waterkeringen en de aanbevelingen van de Delta-commissie. Omdat veel omwonenden de afname van de gewassen als jammerlijk beschouwen, wordt aanbevolen de in de nabijheid van stedelijke gebieden gelegen waterkeringen te combineren met andere functies zoals een groene aankleding met houtige gewassen. Om deze aanbeveling te realiseren bevelen de studenten aan de nieuwe aanleg of herplant van houtige gewassen op waterkeringen als structurele randvoorwaarde in beleid op te nemen.

Top