Veehouderijen en biogas uit het landschap

‘Op een duurzame manier, van mest naar bier.’ Zo luidt de titel van het project. Dit project is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen ‘Groene Cirkels’ en Hogeschool Inholland te Delft. Vier vierdejaarsstudenten van de HBO-opleiding ‘Dier- en Veehouderij’ zijn opdrachtnemers vanuit het thema ‘Green Juniors’ en gaan het samenwerkingsverband met de Groene Cirkels aan. Groene Cirkels bestaat uit: Heineken Nederland, Alterra Wageningen en de provincie Zuid-Holland.

De grootste brouwerij van Europa, HEINEKEN Nederland, wil een duurzaam voorbeeld van wereldklasse vormen door voor 2020 klimaatneutraal te zijn. Eén van de mogelijkheden om hieraan te werken is het vergisten van mest van melkveebedrijven uit de omgeving van Zoeterwoude. Het biogas dat bij vergisting vrijkomt kan gebruikt worden als energiebron voor de brouwerij.

Het doel van dit onderzoek is de interesse peilen onder de veehouders en daarmee inzicht krijgen in de mogelijkheden voor HEINEKEN Nederland om met veehouders twintig miljoen m3 biogas te produceren.

Te downloaden:

Top