Topdorpen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Het rapport ’Topdorpen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’ is geschreven door Kim Andriessen, studente Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Inholland Delft. Het onderzoek is uitgevoerd namens het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in het kader van een derdejaars stage. Aanleiding is een persbericht van het ministerie van LNV uit november 2009 met de intentie plattelandsdorpen te ontwikkelen tot topdorpen om daarmee de krimp op het platteland tegen te gaan.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Top