Toekomstvisie Droogmakerijen Nieuwkoop: WUR

In de periode mei/juni 2011 hebben ongeveer 30 studenten Ruimtelijke Planning van de Wageningen University een onderzoek uitgevoerd in de gemeente Nieuwkoop.

Nieuwkoop ligt in het Groene Hart, is omgeven door de Randstad en maakt deel uit van de Rijnstreek. Het Groene Hart ligt te midden van de Randstaddynamiek; er is veel ruimtedruk van buiten het gebied. De interactie tussen Randstad en Groene Hart is zichtbaar in de problematiek van de gemeente Nieuwkoop (o.a. druk op de ruimte, recreatie, woningbouw).

De studenten zijn gevraagd om een toekomstvisie voor 2020 te ontwikkelen voor de gemeente Nieuwkoop gericht op de diepgelegen droogmakerij uit de Structuurvisie 2040. In de Structuurvisie 2040 wordt het toekomstbeeld van de gemeente tot 2040 in hoofdlijnen weergegeven.

De studenten hebben een kritische blik geworpen op de structuurvisie, waardoor een toekomstvisie Droogmakerijen voor 2020 is voltooid door meerdere groepjes studenten van Wageningen University. Vervolgens konden Hbo-studenten van Inholland Delft voortbouwen op de aanwezige resultaten (zie ook het project Inholland: Toekomstvisie Droogmakerijen Nieuwkoop).

Hieronder kunt u de posters downloaden van de WUR studenten, tentoongesteld tijdens hun eindpresentatie.

Top