Studenten Groene Hart Academie kritisch over provinciaal beleid woonvisies

Een team van studenten van de Groene Hart Academie heeft afgelopen half jaar de woonvisies in het Groene hart onderzocht. Daarbij werden zij begeleid vanuit het Projectteam Kwaliteitsatlas van de Stichting Groene Hart.Nine Engering onderzocht de Utrechtse woonvisies, waarbij zij o.m. ambtenaren van provincie en gemeente Woerden interviewde. Haar eindconclusie is dat in het Utrechtse woonvisiebeleid nog steeds de rode contouren worden gehanteerd, meer dan de duurzame verstedelijkingsladder die aangeeft dat er alleen buitenstedelijk mag worden gebouwd als er geen inbreidings-locaties meer zijn. Dat betekent meer gemeentelijke beleidsvrijheid dan feitelijk volgens de wet is toegestaan. Ook constateert zij dat de provincie onvoldoende actief toezicht houdt en dat gemeenten op creatieve manier de mazen van de wet zoeken. De conclusies van Lex Visser t.a.v. het Zuid-Hollandse beleid zijn zo mogelijk nog somberder. Naast de lokale woningbehoefte-raming wordt ook hier veel ruimte toegestaan voor de zgn. bovenregionale behoefte. Dat betekent dat in een aantrekkende woningmarkt projectontwikkelaars de vrije hand krijgen. In gemeenten als Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop – die Lex onderzocht – heeft dit fatale gevolgen; er wordt veel gebouwd aan de rand van de plassengebieden. De Stichting Groene hart trekt twee conclusies uit deze onderzoeken: provincies moeten hun beleid op elkaar afstemmen, en alleen een strak contourenbeleid kan voldoende helderheid creëren om wildgroei op de woningmarkt te voorkomen.

Top