Spoorzone

De vierdejaars leerlingen Wellant MBO Gouda studierichting Hovenier en Bos-& Natuurbeheer hebben het concept inrichtingsplan van het Project Spoorzone op 1 oktober 2010 gepresenteerd aan de opdrachtgever, de gemeente Gouda en het ontwerpbureau Hosper. In december 2010 is het definitieve plan gepresenteerd. De praktische uitvoering van het plan vond plaats in samenwerking met Promen.  

Top