Spoorlijnpanorama's

Merel van der Zwaan is vierdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Inholland Delft. Voor haar afstudeeropdracht heeft ze een onderzoek uitgevoerd voor Stichting Groene Hart naar spoorlijnpanorama`s. Het Groene Hart heeft unieke landschappelijke kwaliteiten, zoals het verkavelde polderlandschap en zijn droogmakerijen. Deze eigenschappen zijn nog te zien en te beleven langs snelwegen en spoorlijnen die het Nationale Landschap doorkruisen. Door verstedelijking, verrommeling en versnippering, langs snelwegen en spoorlijnen, is het belangrijk om de kwaliteiten van het Groene Hart te beschermen. De Nota snelwegpanorama`s heeft als doel het tegengaan van deze verrommeling en versnippering langs snelwegen. Door deze nota is het idee ontstaan bij de Stichting Groene Hart om spoorlijnpanorama`s te ontwikkelen. Het doel van het afstudeeronderzoek is gericht op de spoorlijnpanorama`s in het Groene Hart, waarbij de bescherming van landschappelijke- en belevingswaarde centraal staan.

Het rapport en een artikel kunnen hier worden gedownload.

Top