Revitalisering Langeraarse Plassen – Water, Natuur & Recreatie

Het onderzoek ‘Revitalisering Langeraarse Plassen’ is uitgevoerd door 7 studenten van de Inholland opleidingen Milieukunde, Plattelandsvernieuwing en Bos & Natuurbeheer in opdracht van de Gemeente Nieuwkoop. Als gevolg van de nieuwe bestemming van het gebied rondom de Langeraarse Plassen was er behoefte aan een nieuwe visie waarin recreatie, natuurontwikkeling en de verbetering van de waterkwaliteit optimaal benut worden. Het rapport biedt een integraal ontwikkelingsplan met betrekking tot het verdelen van de recreatiedruk, verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische oevers in het projectgebied.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Te downloaden:

Top