Recreatie en toerisme in de gemeente Nieuwkoop

De doelstelling van het project was het (her-)kennen van mogelijke kansen op versterking van recreatie in de gemeente Nieuwkoop ten behoeve van werkgelegenheid en economie.

Na aanleiding van de doelstelling zijn er verschillende activiteiten ondernomen zoals het afnemen van enquêtes en interviews bij de burgers en recreanten van de gemeente Nieuwkoop. De gegevens zijn verwerkt in een - SWOT analyse en SWOT confrontatiematrix waarin de wensen en behoeften van de recreant vergeleken zijn met de recreatieve aantrekkingspunten.

De conclusies die gegeven konden worden na het verrichtte onderzoek zijn:

  • De meeste inwoners van Nieuwkoop maken gebruik van verschillende recreatieve voorzieningen in het gebied.
  • De meeste inwoners recreëren vanwege de natuur en het landschap. Dit omvat onder andere fietsen, wandelen en varen in het gebied.
  • Van de sportieve recreatiemogelijkheden wordt maar weinig gebruik van gemaakt.
  • Vooral 55+ers waarderen het gebied als goed. Voor jongeren en kinderen ligt de waardering een stuk lager.
  • Jongeren en kinderen zien graag verbeteringen op het gebied van uitgaans- en horecagelegenheden, mountainbikepaden en spannende activiteiten als paintballen.
  • De ouderen hadden vooral aanmerkingen op het ontbreken van gescheiden, en dus veilige fietspaden.
  • Tijdens het recreëren, geeft men gemiddeld tussen de 5 en 20 euro uit.
  • Men vindt het aanbod van overnachtingfaciliteiten voldoende, wel vind 35% dat het recreatieaanbod te klein is om toeristen meerdaags te vermaken.
  • Uit de omliggende gemeenten komt vooral naar voren dat de informatievoorziening te kort schiet. Inwoners van deze gemeenten zijn niet op de hoogte wat er allemaal te doen is in Nieuwkoop.

De belangrijkste aanbeveling is de ontwikkeling van de Nieuwkoopse-plassen App. Met deze applicatie voor smartphones en tablet-Pc’s kunnen recreanten beter op de hoogte worden gehouden van wat er allemaal te doen is in de gemeente Nieuwkoop. Een Facebook account dient dit verder te ondersteunen. Hiernaast kan de promotie worden uitgebreid door te adverteren op doelgroepgerichte media. Ook dient er beter te worden ingespeeld op actualiteiten. Denk hierbij aan reclame maken voor schaatsen in de winter, of juist voor varen in de zomer. Daarnaast kan de gemeente inspelen op de behoeften van de recreant door meer fiets- en wandelpaden aan te leggen, te zorgen voor een betere openbaar vervoer verbinding, meer activiteiten voor jongeren te organiseren, arrangementen te ontwikkelen en  te zorgen voor meer overnachtingsmogelijkheden.

In het kader van de onderwijsminor ‘’Green Juniors’’ hebben zes 4de jaars studenten van de opleiding Landscape and Environment Management (Hogeschool Inholland Delft)  dit onderzoek uitgevoerd voor de Gemeente Nieuwkoop.

 

Top