Project Quadrant

De organisatie Quadrant uit Gouda is een buitenschoolse opvang en bestaat 10 jaar. De studenten van het Wellantcollege te Gouda, is gevraagd om een “groen” cadeau en/of activiteit te organiseren en dit uit te voeren bij verschillende locaties. Een inventarisatie van mogelijkheden en wensen heeft al plaatsgevonden bij locaties van Quadrant, het cadeau of groene activiteit is uitgevoerd in april 2011. 

 

Top