Otters in de Nieuwkoopse plassen

In het kader van de onderwijsminor ’Van Vraag Naar Realisatie’ in opdracht van Hogeschool Inholland Delft, is er een onderzoek uitgevoerd door studenten, of de Nieuwkoopse plassen op dit moment geschikt zijn voor eventuele terugkomst van de otter. Aanleiding van het onderzoek was de vraag vanuit de gemeente Nieuwkoop welke veranderingen er eventueel bewerkstelligd kunnen worden om het gebied goed, dan wel geschikter te maken voor de komst van de otter. In totaal hebben 8 studenten van de opleidingen Bos- & Natuurbeheer, Ruimtelijke ordening & Planologie en Dier- & Veehouderij het onderzocht en is er gebleken dat de terugkomst van de otter naar de Nieuwkoopse plassen mogelijk is.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Te downloaden:

Top