Ontwikkelen Groene Parkeerplaats: de beste autokoeler

In het kader van een derdejaars stage heeft een student van de studie Landscape and Environment Management (Hogeschool Inholland Delft) een onderzoek gedaan naar het verduurzamen van parkeerplaatsen. Over het algemeen zijn de huidige parkeerplaatsen niet duurzaam genoeg en maken geen gebruik van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van emissie vermindering en waterberging. Een parkeerplaats kan met de juiste maatregelen de plaatselijke lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Dit door de uitstoot van emissies en het effect daarvan te verminderen.

Stichting 'sortimentstuin Harry van de Laar` in Boskoop wil mogelijk in de toekomst een duurzame parkeerplaats aanleggen binnen hun terrein. In opdracht van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van de Wageningen UR, heeft de student een rapportage opgesteld met daarin  informatie over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot parkeerplaatsen en een overzicht van toepassingen welke van waarde kunnen zijn op een parkeerplaats waardoor deze duurzamer en prettiger wordt in het gebruik. Deze rapportage beschrijft de mogelijkheden op het gebied van duurzame parkeerplaatsen en moet dan ook worden gezien als een richtlijn voor het verduurzamen van parkeerplaatsen.

Het rapport kan hier gedownload worden. 

Te downloaden:

Top