Ontwerp ziekenhuistuin de Vlietland

Groen kan bijdragen aan een goede gezondheid. In dat kader zijn de zogenaamde ‘healing gardens’ upcoming de laatste jaren. De tweedejaars HBO Landscape & Environment Management studenten van de Hogeschool Inholland Delft hebben gewerkt aan de eerste ontwerpen voor de buitenruimte van het Vlietland ziekenhuis te Schiedam. De studenten zijn gevraagd om de visie van een Healing Garden verder uit te werken voor het ziekenhuis; een tuin die positief werkt op het welbevinden van patiënten, bezoekers als ook de medewerkers en de bewoners uit de buurt. Dat gebeurde in de vorm van een ideeënprijsvraag. Hogeschool Inholland Delft had de eer om in de praktijk met studenten een project te doen in samenwerking met het Vlietlandziekenhuis, wat heeft geresulteerd in ontwerpen voor de tuin.  Van deze ontwerpen zijn vervolgens de drie besten geselecteerd.

De rapporten en presentaties kunt u hier onder downloaden.

Top