Noorden, een CO2-neutraal dorp!

De aanleiding van het project is een vraagstuk vanuit de Dorpsraad Noorden. De Dorpsraad Noorden wil onderzoeken of ze met de aanwezige en mogelijk te telen biomassa een CO2-neutraal dorp kunnen worden. Hierdoor willen ze een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Het doel van dit project is het verduurzamen van het dorp Noorden door te kijken naar mogelijkheden van biomassaverwerking afkomstig uit de landbouw en natuursector. Om dit doel te bereiken is gekeken naar kansen en mogelijkheden voor de aanwezige stromen biomassa. Vervolgens is gezocht naar scenario’s die kansrijk zijn om economische waarden te creëren voor de boeren, natuurbeheerders en inwoners van Noorden en omgeving.

 

Top