Monitorkaart

Aanleiding van dit onderzoek is het verschijnen van een nieuw beleidskader van de provincie Zuid-Holland betreffende landgoederen, getiteld ‘Beleidskader Landgoederen 2009-2012’.

Een derdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie (Hogeschool Inholland Delft) heeft voor Stichting Groene Hart een stageopdracht uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op of het door de provincie opgestelde landgoederenbeleid goed functioneert. Centraal hierbij ligt de vraag: in hoeverre houden gemeentes beleid aan of gebruiken ze dit op een andere manier?

Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen de provinciale nota prima bruikbaar is als beleidsstuk voor gemeentes die nieuwe landgoederen willen realiseren. Mochten de gemeentes behoefte hebben aan een specifieker gebiedgericht beleid zullen zij zelf het initiatief moeten nemen om dit te verwezenlijken.

Het niet naleven van het door de provincie geschepte beleid is te weinig gebleken uit het onderzoek en kan daarom benoemd worden als niet veelvoorkomend.

Het rapport kun u hieronder downloaden.

 

 

Te downloaden:

Top