Landschappelijke kenmerken Zuid-Holland

Een derdejaars student van de Hogeschool Inholland Delft heeft een stageopdracht volbracht bij de provincie Zuid-Holland. Het doel van de opdracht was om te onderzoeken wat een efficiente manier zou zijn om landschappelijke kenmerken in het Zuid-hollande landschap digitaal in kaart te brengen.

Top