Landschappelijke inpassing gemalen

Op dit moment ontbreekt een protocol om een weloverwogen afweging te maken voor de inpassing van de gemalen. Een overkoepelde visie ten aanzien van de vormgeving en de landschappelijke inpassing van nieuwe gemalen ontbreekt. De projectopdracht had betrekking op het onderzoeken en adviseren over de mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing van, in eerste instantie, een zestal gemalen welke zich in het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) bevinden. Uit de resultaten wordt een protocol gevormd waarmee toekomstige inpassingen van gemalen makkelijker gemaakt kunnen worden.

Top