Klimaatbestendige binnenstad Delft

Door de toename van broeikasgassen stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit heeft als gevolg dat het klimaat verandert. De komende decennia worden steeds extremere weersomstandigheden verwacht, zoals lange periodes van droogte en een toename van de regenintensiteit. Hierdoor ontstaan er problemen, zoals hittestress en wateroverlast.

De binnenstad van Delft heeft momenteel ook met deze problemen te maken. De Gemeente Delft heeft hierover een projectopdracht gemaakt en dit vraagstuk neergelegd bij de studenten van de opleiding Landscape & Environment Management. Het doel van dit project was om tot een uitvoerbaar plan te komen om de binnenstad van Delft klimaatbestendig te maken.

De door de studenten gevonden knelpunten betroffen hitteoverlast en waterproblematiek in delen van de stad. Per knelpunt zijn oplossingsmaatregelen bedacht die gebaseerd zijn op klimaatadaptatie. Deze strategiën zijn ingedeeld in drie niveaus.

De volledige uitwerking is te lezen in het verslag en in de poster.

Top