Kanovisie Groene Hart

Kanovisie voor de Krimpenerwaard is een project uitgevoerd door studenten van Hogeschool Inholland Delft in opdracht van G.Z-H en Programmabureau Groene Hart. Voor dit project zijn vierdejaarsstudenten van de opleiding Dier- en Veehouderij en de opleiding Landscape and Environment Management gaan samenwerken.

Kanovisie voor de Krimpenerwaard is een project dat ontstaan is vanuit een onderzoek van studenten aan de Wageningen Universiteit. Deze studenten hebben de potentie van kanovaren binnen het Groene Hart onderzocht. Uit het onderzoek van de Wageningen Universiteit zijn aanbevelingen gekomen, waar dit project aan verder werkt. Momenteel wordt de potentie die het gebied heeft niet optimaal benut. Dit onderzoek zoomt in op de Krimpenerwaard als pilotgebied. Het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard wil een kanoroutenetwerk realiseren en middels dit onderzoek weten hoe dit netwerk gerealiseerd kan worden, waarbij de potentie van het gebied optimaal benut wordt. Dit kanoroutenetwerk wordt gerealiseerd voor zowel de kanovaarder met een eigen kano als de kanovaarder die een kano huurt bij een van de kanoverhuurcentra. Het onderzoek richt zich alleen op de situatie, ondernemers, overheid en organisaties die van toepassing zijn op de Krimpenerwaard. Het overige deel van het Groene Hart is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Het doel van het project is het opstellen van een visie en advies voor een aantrekkelijk kanogebied binnen de Krimpenerwaard voor diverse stakeholders zoals ondernemers, overheid en organisaties.

Top