Kanorecreatie in het Groene Hart

Van mei tot en met begin juli 2013 zijn wij – een groep studenten van de Wageningen Universiteit – in het kader van het vak Academic Consultancy Training bezig geweest met een opdracht van de Groene Hart Academie. Met een groep van 7 studenten van verschillende studieprogramma’s (International Development en Leisure, Tourism & Environment) hebben we onderzoek gedaan naar de potentie van het Groene Hart als aantrekkelijk kanogebied. Naast de verschillende studieachtergronden bestond ons groepje uit studenten van 5 verschillende nationaliteiten (Finland, Duitsland, Indonesië, Kenia en Nederland). We zijn ons project begonnen met een stakeholder meeting over kano varen in het Groene Hart. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de kans gehad om een eerste indruk te krijgen van de knelpunten en mogelijkheden van kanovaren in het Groene Hart. In ons onderzoeksvoorstel hebben de focus van het onderzoek gespecificeerd tot het in kaart brengen van de perspectieven van de stakeholders en de rol die ze denken te kunnen spelen in de ontwikkeling van het gebied. Om de perspectieven en rollen van stakeholders in beeld te brengen hebben we interviews gehouden met de verschillende stakeholders. Het resultaat van ons onderzoek bestaat uit een rapport waarin de perspectieven uiteen gezet worden en we advies geven voor vervolg onderzoek. Studenten van Hogeschool Inholland Delft zullen na de zomer verder onderzoek doen naar kanovaren in het Groene Hart.   

Top