Inrichting- en beheerplan `De Blauwe Meije`

In februari 2011 heeft een aantal derdejaars studenten MBO Tuin, Park & Landschap van het Wellantcollege Gouda een bezoek gebracht aan `De Blauwe Meije`. Het is gelegen bij de Nieuwkoopse Plassen en het gebied is nog in ontwikkeling ten behoeve van wandelaars en fietsers. Het doel van de excursie was om met de ondernemer, Rebecca de Boer van organisatiebureau Free Heart, in gesprek te gaan over de mogelijkheden van het terrein m.b.t. inventarisatie van de huidige situatie, de inrichting, het onderhoud en toekomstig beheer. Door de studenten zijn er gegevens verzameld, welke worden gebruikt om een inrichting- en beheerplan te schrijven voor `de Blauwe Meije`. Het definitieve plan is in maart door de studenten aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Top