Inrichten receptie Boezemgemaal

Vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland kwam de vraag of leerlingen van het Wellantcollege MBO Gouda het Boezemgemaal wilden aankleden ter gelegenheid van een afscheidsreceptie op 27 september 2010. De volledige uitvoering vanaf eerste gesprek tot en met de realisatie is door een vierdejaars leerling opgepakt en samen met tweedejaars leerlingen is het bloemwerk gemaakt. Met het resultaat waren alle partijen erg tevreden.  

Top