Inpassen zandwinningsintallatie

Dit onderzoek is verricht in opdracht van K3 Delta. Een grote speler op het gebied van de grondstoffenmarkt. De filosofie van K3 Delta draait om creatieve en innovatieve oplossingen met maatschappelijke waarde. In het kader van het project “Ruimte voor de Rivier” wordt de Millingerwaard opnieuw ingericht. De Millingerwaard is een uiterwaardengebied bij de plaats Millingen aan de Rijn. Een gedeelte van de Millingerwaard wordt vergraven tot een nevengeul om extra waterberging te creëren bij hoog water. Tijdens de omvorming van de Millingerwaard gaat K3Delta zandwinnen doormiddel van een zandwininstallatie. De installatie wordt geplaatst om het vrijgekomen zand te verwerken voor verkoop en zo het project te bekostigen. Een zandwininstallatie is een beeldbepalende factor in een landschappelijk hoog gewaardeerd gebied als de Millingerwaard. Het doel van dit project is om in kaart te brengen welke manieren er zijn om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het plaatsen van een zandwininstallatie in het gebied. Daarnaast is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor landschappelijke inpassing. Naast toegepaste oplossingen in de casus Millingerwaard is er ook een algemeen beleidsadvies opgesteld voor vergelijkbare situaties in de toekomst.

 

Te downloaden:

Top