Improvement Innovation Centre

In opdracht van Hogeschool Inholland Delft is er door studenten een onderzoek uitgevoerd of er behoefte is van de tuinbouwsector aan een onderzoekscentrum in Nieuwkoop. Dit in het kader van de onderwijsminor ’Van Vraag Naar Realisatie’. De gemeente Nieuwkoop heeft het vraagstuk naar een te realiseren onderzoekscentrum geïnitieerd, waarbij tevens in het onderzoek betrokken moest worden of er genoeg financiële middelen waren voor de opzet en of het ook op lange termijn draaiende gehouden kan worden. Het onderzoeksrapport is geschreven door vijf studenten van de studies: Bedrijfskunde & Agribusiness, Tuin & Akkerbouw en Logistiek en Technische Vervoerskunde. De studenten geven aan dat er faciliteiten zijn om verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden maar deze niet optimaal benut worden. Daarnaast zijn er veel initiatieven maar zijn deze nog versnipperd en is de financiële haalbaarheid waarschijnlijk moeilijk. De studenten geven tevens aan dat er genoeg onderzoeksopdrachten zijn, innovaties en concepten dienen te worden uitgewerkt en door ontwikkeld.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Te downloaden:

Top