Hoogwaardige passantenhaven in Monster

Monster is een “slapend” dorp, hetgeen veranderd wordt met de komst van een hoogwaardige passanten haven. De haven moet het dorp een economische impuls geven en eveneens zorgen voor werkgelegenheid.

Naar aanleiding van de inventarisatie zijn er naast knelpunten, vooral veel sterke punten die de komst van een haven ondersteunen. Hiernaast is er draagvlak voor de aanleg van de haven.

De resultaten van de inventarisatiefase zijn gebruikt om een financiële als een technische analyse te verrichten om te bezien of het financieel haalbaar is om de haven te realiseren. Zowel een goedkope versie als een duurdere versie is bekeken, beide zijn uiteengezet in een begroting. In de analyse van het technische deel zijn de steiger, het havengebouw, sanitaire voorzieningen en de verschillende infrastructuren geanalyseerd en zijn eveneens de kosten van deze berekend.

Concluderend uit zowel de inventarisatie als de analyse komt naar voren dat het realiseren van de haven haalbaar is. Er is meer dan genoeg ruimte en draagvlak voor de aanleg van een nieuwe haven in het gebied, waarbij de kosten en baten elkaar ruimschoots kunnen compenseren.

Gedurende de onderwijsminor ’Green Juniors’ bij Hogeschool Inholland Delft is een onderzoek uitgevoerd door studenten naar de realisatie van een passantenhaven in Monster. Een multidisciplinaire projectgroep van vijf 4de jaars studenten van de opleidingen Landscape and Environment Management & Dier- en Veehouderij hebben een gebiedsanalyse uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de haven.

Het rapport kunt u hieronder downloaden.

Top