Hoogbouw in Nieuwkoop?

Jasper Brooshooft is vierdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Inholland Delft. Voor zijn afstudeeropdracht heeft hij een onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Nieuwkoop naar Hoogbouw in de gemeente. Zie het tabblad studenten aan het woord voor een uitgebreide uitleg van de afstudeeropdracht van Jasper Brooshooft.

De presentatie kunt u hieronder downloaden

Te downloaden:

Top