Een streeklift in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft in 2009 een gebiedsvisie opgesteld.  Een van de ideeën uit de gebiedsvisie is de streeklift. Hierin wordt een mogelijke oplossing aangedragen voor het vervoersprobleem van het gebied. De streeklift zorgt ervoor dat mensen zonder een auto worden gekoppeld aan mensen met een auto en op deze manier zich kunnen verplaatsen. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben studenten van de opleidingen Plattelandsvernieuwing en Ruimtelijke Ordening & Planologie de mogelijkheden van deze streeklift onderzocht. Op welke wijze breng je mensen met elkaar in contact en op welke wijze koppel je vraag en aanbod? In de twee rapporten zetten de studenten de mogelijkheden op een rij en is er een communicatieplan opgesteld voor de streeklift.

De rapporten kunnen hier worden gedownload.

Te downloaden:

Top