Een duurzamer Spaarnwoude

Dit project is ontstaan door samenwerking van de hogeschool Inholland en ingenieursbureau Grontmij. Hoe kan Recreatieschap Spaarnwoude duurzamer te werk gaan? Dat was de vraag die vanuit Grontmij bij de studenten van Inholland terecht kwam. Deze vraag werd gedefinieerd tot het ontwikkelen van een inkomstenbron voor het recreatieschap door middel van biomassa.

Als eerste heeft inventarisatie plaatsgevonden, vervolgens zijn drie scenario's ontwikkeld. Het eerste scenario is gericht op het cultuurlandschap. Het tweede scenario is ontstaan met het idee dat heel het landschap aangepast mag worden. Het derde scenario beschrijft een beeld waarin actoren een belangrijke rol hebben. Het derde scenario bleek het meest optimale. In het verslag en de poster kunt u meer lezen over de inhoud van dit project.

 

Te downloaden:

Top