Duurzaamheid bij bedrijventerreinen

Het onderzoek “Duurzaamheid bij Bedrijventerreinen” is uitgevoerd namens Stichting Groene Hart door Tim Barendse van de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie aan de Hogeschool Inholland Delft. Het doel van het onderzoek is inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor bedrijfsterreinen in het Groene Hart op het gebied van duurzaamheid. Hierbij kijkend naar verschillende elementen als meervoudig ruimtegebruik, herstructurering van oude bedrijfspanden, toepassing van alternatieve energiebronnen en energiebesparende methodes. De ontwikkeling van duurzame bedrijfsterreinen kan worden geschetst uit twee invalshoeken. Namelijk de duurzame inrichting van een bedrijventerrein en duurzame bedrijfsprocessen.

Duurzame bedrijfsprocessen

Bij de “duurzame bedrijfsprocessen” nemen de fysieke stromen (elektriciteit, warmte, water, personen, grond en reststoffen, goederen en afvalstoffen) die het gevolg zijn van bedrijfsmatige activiteiten op bedrijventerreinen een centrale plaats in. Door samenwerking tussen bedrijven te creëren, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van de aanwezige energie en materiaalstromen.

Duurzame inrichting bedrijventerrein

Het aspect “duurzame inrichting bedrijventerrein” richt zich op het gebied. Bestaande uit bedrijfsruimte, infrastructuur en diverse voorzieningen waarin de bedrijfsprocessen zich afspelen. Door meer te gaan samenwerken bij alle stappen van het proces (ontwerpen, ontwikkelen en beheren) proberen de belanghebbende, bedrijventerreinen te creëren met een grotere toegevoegde waarde voor bedrijf en samenleving. Het belangrijke doel hiervan is het maken van een duurzame inrichting waarmee het bedrijfseconomische resultaat zal verbeteren en de milieubelasting plus ruimtegebruik verminderd.

Dit verslag kan worden gebruikt als informatiebron van mogelijkheden op bedrijventerreinen met betrekking tot verduurzaming. Het biedt inzicht over welke elementen er komen kijken rondom een bedrijventerrein en met welke actoren rekening gehouden moet worden.

Het rapport kan hier worden gedownload. 

Te downloaden:

Top