Drijvende teeltvloer in Boskoop

In Boskoop is de polder Zuidwijk in gebruik voor de (boom)teelt. Het gebied is in de afgelopen jaren echter onderhevig aan diverse invloeden waardoor het minder capabel voor de teelt geworden is. De percelen hebben door vererving van de grond een moeilijk te bewerken vorm en oppervlak gekregen waardoor de efficiënte productie afneemt. Daarnaast loopt de waterkwaliteit gestaag achteruit, waardoor het waterschap een verandering eist.

Dit project tracht middels een innovatieve oplossing deze problemen aan te pakken. De opdrachtgevers Kingspan Unidek en Mastop onderzoeken in deze de toepassing van een drijvende constructie, waardoor productieoppervlak, en zodanig productie, verhoogd kan worden binnen de bestaande ruimtelijke invulling.

Binnen dit onderzoek zijn allereerst de planologische en juridische kaders geïnventariseerd. De belangrijkste randvoorwaarden betreffen: Regelgeving ten aanzien van water, realistische investeringskosten en het behoud van recreatiemogelijkheden in het gebied. Op basis van deze randvoorwaarden is een aantal inpassingsontwerpen voor de drijvende teeltvloer geschetst.

De multidisciplinaire projectgroep bestaande uit 4de jaars studenten heeft vanuit Hogeschool Inholland Delft onderzocht op welke wijze een drijvende teeltvloer rendabel kan worden ingepast in de commerciële bedrijfsvoering van telers in de polder Zuidwijk te Boskoop.

Het rapport kunt u hieronder downloaden

Te downloaden:

Top