De ontwikkeling van een waterherberg

Dit project is uitgevoerd door vijf studenten van de Hogeschool Inholland Delft in het kader van de minor duurzaam toerisme, in opdracht van de gemeente Nieuwkoop. De Langeraarse Plassen is een gebied dat weinig toeristisch is. De gemeente Nieuwkoop wil de recreatie bevorderen, zodat het gebied populair wordt om een vakantie te vieren, of om een dagje te vertoeven. Het doel van het onderzoek was om recreatie in de Langeraarse Plassen te ontwikkelen. Om het toerisme te bevorderen moeten er een aantal veranderingen komen, die het gebied aantrekkelijk maken. Voornamelijk de waterrecreatie is belangrijk om te ontwikkelen. Het rapport kan hieronder worden gedownload.

Top