De Lansing: Natuurontwikkeling en ondernemen in Boskoop

Voor een opdrachtgever in Boskoop-Reeuwijk heeft een projectgroep van vijf vierdejaars studenten een project uitgevoerd, waarin studenten uit vier verschillende opleidingen (Milieukunde, Ruimtelijke ordening & planologie, Plattelandsvernieuwing en Bos- en Natuurbeheer)hun disciplines hebben kunnen verenigen tot één rapport bestaande uit handreiking voor de toekomst van natuur- en recreatiegebied De Lansing.

Het project duurde in totaal  20 weken t/m februari 2012. De te onderzoeken vraag was: “Hoe kan natuurgebied de Lansing worden geëxploiteerd zodat het gebied zijn eigen financiële draagkracht genereert, zonder dat het zijn huidige kwaliteiten verliest? En waar is een uitbreiding te realiseren?”. Na een proces van veldbezoek, informatie verzamelen en brainstormen en schetsen heeft dit geresulteerd in een rapport met gebiedsbeschrijving, een ontwerp en inrichtingsvoorstel met kostenplaatje en concrete adviezen op het gebied van flora en fauna, water, wet- en regelgeving en recreatie. adviezen voor de toekomst.

Top