Communicatie en recreatie

De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard is een vrij nieuwe organisatie in de Krimpenerwaard. Vanaf februari 2013 worden gronden beheerd door agrariërs met behulp van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. Voor de organisatie is een plan ontwikkeld om de communicatie naar buiten toe (recreant en burger) en intern (leden NCK) op te pakken. Aanleiding voor dit plan is het missen van contact tussen de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard en externen. Inwoners van het gebied de Krimpenerwaard kennen de organisatie niet en recreanten hebben geen idee door wie het land wordt beheerd als zij langs een perceel van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard fietsen of wandelen. Dit is wel gewenst vanuit het bestuur van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. Het plan is geschreven door Stacey Dutry van Haeften, derdejaars studente Landscape and Environment Management aan Hogeschool Inholland Delft. De uitvoering van het plan vindt plaats in 2014.

Te downloaden:

Top