Cleopatra in de polder: ezels als nieuwe neventak

Een groep van vijf vierdejaars studenten Dier- en Veehouderij hebben een bedrijfsplan opgesteld voor een vernieuwende neventak op een kleinschalige biologische melkveehouderij, gelegen in Zuid-Holland. Onderzocht is, wat geschikte toekomstscenario’s zijn. Het projectresultaat is onder embargo, maar gesteld kan worden dat het project veel informatie heeft opgeleverd, specifiek gericht op de situatie van de opdrachtgever.

Top