Biomassa als duurzame energiebron

Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een onderzoek uitgevoerd door student Milieukunde Çağla Kirmit aan Hogeschool Inholland Delft met als doel een beeld te vormen van de soorten en hoeveelheden biomassa die vrijkomen tijdens onderhoud aan landschapselementen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Daarnaast is onderzocht of het benutten van houtige biomassa voor energie opwekking haalbaar en duurzaam kan zijn in dit gebied. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bij Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Top