Biobased Economy in de gemeente Nieuwkoop

Studenten hebben een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om Biobased Economy activiteiten te ontwikkelen in de gemeente Nieuwkoop.

De hoofdvraag van de studenten is: Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente Nieuwkoop Biobased Economy in te passen in het gebied?

Om de vraag te beantwoorden is onderzocht wat de belangrijkste en meest vergevorderde Biobased activiteiten van dit moment zijn. Verder is er een inventarisatie gemaakt van de ligging en de beschikbare reststromen. Met deze gegevens is een analyse gemaakt van de volgende elementen: Opbrengst, kosten, geografische kenmerken, horizonvervuiling vrij, geschikte infrastructuur, haalbaarheid en de 12f-en ladder van Sanders.

De resultaten zijn verdeeld in drie categorieën. De top drie Biobased activiteiten bestaat uit aquaponics, plant-e en cellulose hout productie. De belangrijkste reststromen zijn mest, gras en houtachtige biomassa. Qua biomassa liggen er binnen de gemeente Nieuwkoop de meeste kansen voor suikerbieten, riet en gras. Voor de gemeente Nieuwkoop is het van belang te blijven kijken naar vorderingen en ontwikkelingen in de Biobased Economy. 

Een multidisciplinaire projectgroep van zes 4de jaars studenten van de opleiding  Dier –en Veehouderij in samenwerking met Landscape and Environment Management heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nieuwkoop. De opdracht is uitgevoerd in het kader van het Green Juniors project van de Hogeschool Inholland Delft.

Te downloaden:

Top