Biobased Economy Boskoop

Afstudeerders, onderzoekers en adviseurs afkomstig van Hogeschool Inholland, Wageningen University en adviesbureau DLV-plant hebben de potentie van biomassa afkomstig uit de boomkwekerij en het landschapsbeheer in regio Boskoop aangetoond. Door een inventarisatie te maken van de beschikbaarheid van biomassa en onderzoek uit te voeren naar de toepassingsmogelijkheden van bestanddelen in biomassa afkomstig van veelgekweekte gewassen uit de boomkwekerij is aangetoond dat deze onder andere bruikbaar zijn bij toepassingen in de farmaceutische en chemische industrie.

Te downloaden:

Top