Baggerproblematiek in Boskoop

Gedurende de onderwijsminor ’Van Vraag Naar Realisatie’ bij Hogeschool Inholland Delft is een onderzoek uitgevoerd door studenten naar de baggerproblematiek in Boskoop. Aanleiding voor het onderzoek is dat aangroeiende bagger in sloten een probleem vormt in Boskoop. Het beperkt de doorstroming in sloten, verslechtert de waterkwaliteit van de sloten en het vermindert het volume beschikbaar gietwater. Vanuit Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR) en Kennis en Innovatie Impuls Regio Boskoop is de vraag gesteld welke innovatieve en duurzame oplossing geformuleerd kunnen worden voor het verwijderen en verwerken van baggerspecie uit de sloten van Greenport Boskoop. In totaal hebben 7 studenten van de opleidingen Milieukunde, Tuin- & akkerbouw en Bos- & natuurbeheer het onderzoek uitgevoerd waarbij knelpunten zijn aangekaart en mogelijke oplossingen aangedragen.

De studenten hebben bovendien een aantal scenario`s uitgewerkt waaronder een methode om de bagger te verwerken en toepassingen waar de bagger voor gebruikt kan worden. Een mogelijke toepassing is de baggerspecie te mengen (met het middel Megatrax), waardoor dit gebruikt kan worden als fundering voor de Oostelijke Rondweg in Boskoop.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Top