Aankleding kistdam rivier de Hollandse IJssel

Aanleiding van het onderzoek is dat dijken langs de Hollandse IJssel in Gouda voor de komende 50 jaar moeten voldoen aan de veiligheidsnormen. Door gebrek aan ruimte is er door het Hoogheemraadschap Rijnland besloten een kistdam aan te leggen langs de IJsseldijk in Gouda. Aan de studenten is gevraagd  om ontwerpen aan te dragen voor de aankleding van deze kistdam.

Een gebiedsanalyse en een brainstorm is uitgevoerd waarna het projectgebied in vier delen is opgesplitst. Voor ieder deel is een alternatief uit de brainstorm gekozen. Op locaties waar een groene aankleding mogelijk is, worden gebiedseigen soorten gebruikt. De ontwerpen van de aankledingen sluiten onderling op elkaar aan waardoor er een geleidelijke overgang van ecologisch groen naar industrieel waarneembaar is. De ontwerpen sluiten aan bij de eisen van het beeldkwaltiteitsplan en zijn ingepast in het typische karakter van de Hollandsche IJssel.

Gedurende de onderwijsminor ’Green Juniors’ bij Hogeschool Inholland Delft is het onderzoek uitgevoerd door  een multidisciplinaire projectgroep van vijf 4de jaars studenten van de opleidingen Landscape and Environment Management & Dier- en Veehouderij.

Het rapport kunt u hieronder downloaden.

Top