Aalsmeer: een blik vooruit!

In de regio Bovenlanden van Aalsmeer zijn lokale stakeholders op zoek naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van toerisme en vrijetijdsbesteding. Via deze mogelijkheden willen ze de regio een nieuwe economische impuls geven. In dit rapport worden aanwezige problemen aan het licht gebracht en worden nieuwe ideeën geopperd om in deze regio de activiteiten voor toeristen en dagrecreanten verder te ontwikkelen. Bij het ontwerpen van de aangedragen ideeën, is in het achterhoofd rekening gehouden met het feit dat het karakter van het landschap niet veranderd mag worden. Door middel van een literatuurstudie, een stakeholder analyse en zeven interviews met stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd. Aan de hand van de resultaten zijn suggesties gemaakt om een netwerk van alle stakeholders te ontwikkelen en om verschillende (bestaande) activiteiten te combineren en in één pakket aan te bieden. Het rapport sluit af met enkele ideeën die zouden kunnen bijdragen aan de verbetering van toeristische en vrijetijdsactiviteiten in Aalsmeer. Het rapport is vanaf de site te downloaden en in het Engels geschreven.

Te downloaden:

Top