“Het is gelukt, nieuwe verdienmodellen in een week”

Achttien tweedejaars studenten van Landscape & Environment Management van Inholland Delft gingen de uitdaging aan om in één projectweek een advies voor een echte agrarische opdrachtgever uit te werken. Dit vond plaats van 9 t/m 12 maart in Reeuwijk en omgeving waarbij de studenten inclusief docent verbleven bij groepsaccommodatie De Rokende Turf aan de Reeuwijkse Plassen. De laatste dag, 14 maart, vond plaats op school.

Het project speelt in op de actuele vraag verdienmodellen uit te werken waarbij rekening gehouden wordt met behoud of versterking van natuur en landschap. Hoe zorg je er nu voor dat de agrarisch ondernemer een goed voortbestaan heeft met zijn bedrijf waarbij agrarisch natuurbeheer ook behouden blijft en meerwaarde heeft? Het eindproduct bestaat uit een ingevuld CANVAS business model met daarin centraal de waardecreatie in de vorm van een eigen ontwikkeld idee.

Er zijn drie agrarisch ondernemers als opdrachtgevers bij betrokken. De studenten werkten in diverse stappen naar hun uiteindelijke advies toe, zoals een landschapsschets, actorenanalyse, factorenanalyse en prototyping. Centraal stond veel contact met de praktijk door middel van o.a. een fietstocht met bedrijfsbezoeken en tussentijdse presentaties aan de opdrachtgevers. Mooi om te zien was, dat de opdrachtgevers van de studenten konden leren, maar ook andersom. Binnen de vier groepen werd goed teamwerk verricht. Een voorbeeld van een resultaat is het concept ‘De boer en ik’ waarbij bewustwording van agrarisch natuurbeheer onder de burger wordt gecreëerd door o.a. een logo op de Blaarkoppenkaas inclusief QR-code, een ‘kaasbusje’ en teambuilding activiteiten.

Het merendeel vond plaats in de intensieve projectweek, en in maart en april hebben de studenten nog de laatste hand aan hun verslag gelegd, waarna het nu definitief is afgerond.

Heeft u ook interesse in een dergelijk project met studenten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jenny Schrauwen-van der Geer en collega’s via groenehartacademie@inholland.nl.

Top